Om Java för Mac OS X 10.6-uppdatering 17

Java för Mac OS X 10.6-uppdatering 17 innebär förbättrad säkerhet, tillförlitlighet och kompatibilitet för Java SE 6. Den här uppdateringen aktiverar kontroll av Java-plugin för enskilda webbplatser inom Safari 5.1.9 eller senare och ersätter alla tidigare versioner av Java för Mac OS X 10.6.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Med den här versionen uppdateras Apple-systemet Java SE 6 till version 1.6.0_65 för Mac OS X 10.6.

Läs mer

Information om säkerhetsinnehållet i denna uppdatering finns på denna webbplats:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: