Om säkerhetsinnehållet i iTunes 11.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 11.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

iTunes 11.1

 • iTunes

  Tillgänglig för: Windows 7, Windows Vista och Windows XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det hända att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs.

  Beskrivning: Det fanns ett problem med skadat minne i iTunes ActiveX-kontroll. Problemet åtgärdades genom utökad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1035: Honggang Ren på Fortinets FortiGuard Labs

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: