Om säkerhetsinnehållet i Xcode 5.0

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 5.0.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Xcode 5.0

 • Git

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.4 eller senare

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan påverka användarinformation eller annan känslig information

  Beskrivning: Vid användning av kommandot imap-send kunde git inte verifiera att servervärdnamnet matchade ett domännamn i X.509-certifikatet, vilket tillät att en MITM-angripare (man-in-the-middle) kunde utge sig för att vara andra SSL-servrar via ett opålitligt giltigt certifikat. Det här problemet åtgärdades genom uppdatering av git till version 1.8.3.1.

  CVE-ID

  CVE-2013-0308

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: