Om säkerhetsinnehållet i Safari 5.1.10

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 5.1.10.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

 • JavaScriptCore

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Det fanns flera minnesfel i JavaScriptCores JSArray::sort()-metod. Problemen åtgärdades genom utökad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2012-3748: Joost Pol och Daan Keuper på Certified Secure i samarbete med HP TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: