Om iCloud-tillägg och insticksfiler för Windows-webbläsare

Vissa iCloud-funktioner kan kräva installation av tillägg eller insticksfiler för webbläsaren om du vill använda dem i Windows. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Tillägget iCloud-bokmärken för Firefox

Tillägget iCloud-bokmärken för Firefox

Du kan använda iCloud för Windows för att hålla Firefox-bokmärken uppdaterade över flera enheter.

Slå på iCloud-bokmärken och installera tillägg för iCloud-bokmärken

 1. Kontrollera att din PC och webbläsare uppfyller systemkraven för iCloud.
 2. Stäng Firefox och hämta och installera iCloud för Windows.
 3. Öppna iCloud för Windows.
 4. Välj Bokmärken > Alternativ.
 5. Välj Firefox > OK > Använd.
 6. Klicka på Slå ihop för att dela dina nuvarande data för PC-bokmärken med iCloud.
 7. Klicka på Hämta. Sidan för iCloud-bokmärken i tilläggsaffären öppnas.
 8. Välj Lägg till i Firefox > Installera nu. Tilläggshanteraren anger att iCloud-bokmärken är aktiverat.

Om du installerar Firefox efter iCloud för Windows visas det inte i listan Alternativ förrän du stänger och öppnar iCloud för Windows igen. 

Stänga av iCloud-bokmärken för Firefox

Kopiera dina bokmärken innan du börjar, så att du inte förlorar dem. 

 1. Stäng Firefox. 
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan Bokmärken och klicka sedan på OK. Om du använder flera webbläsare med iCloud-bokmärken klickar du på Alternativ bredvid Bokmärken, avmarkerar kryssrutan Firefox och klickar på OK.
 4. Klicka på Använd > Ta bort. Firefox tilläggshanterare öppnas.
  • Klicka på Inaktivera för att tillfälligt inaktivera uppdateringar av iCloud-bokmärken med Firefox.
  • Klicka på Ta bort för att radera tillägget och sluta uppdatera iCloud-bokmärken med Firefox. Om du sedan beslutar dig för att slå på automatiska uppdateringar igen måste du installera om tillägget.

Om du raderar bokmärken när iCloud-bokmärken är inaktiverat och sedan vill slå på automatiska uppdateringar igen:

 • Om du aktiverar tillägget direkt från Firefox, tas de raderade bokmärkena bort från alla dina enheter som använder iCloud-bokmärken.
 • Om du aktiverar tillägget via iCloud för Windows, tas de raderade bokmärkena inte bort från dina andra enheter, och bokmärkena på de andra enheterna läggs till i Firefox igen.

Tillägget iCloud Bokmärken för Google Chrome

Tillägget iCloud-bokmärken för Google Chrome

Du kan använda iCloud för Windows för att hålla Google Chrome-bokmärken uppdaterade över flera enheter.

Slå på iCloud-bokmärken och installera tillägget för iCloud-bokmärken

 1. Kontrollera att din PC och webbläsare uppfyller systemkraven för iCloud.
 2. Stäng Chrome och hämta och installera iCloud för Windows.
 3. Öppna iCloud för Windows.
 4. Välj Bokmärken > Alternativ.
 5. Välj Chrome > OK > Använd.
 6. Klicka på Slå ihop för att dela dina nuvarande data för PC-bokmärken med iCloud.
 7. Klicka på Hämta. Sidan för tillägget för iCloud-bokmärken i Chromes webbaffär öppnas.
 8. Välj Lägg till i Chrome > Lägg till. Chromes webbaffär visar att iCloud-bokmärken har lagts till för Chrome. 

Om du installerar Chrome efter iCloud för Windows visas det inte i listan Alternativ förrän du stänger och öppnar iCloud för Windows igen.

Stänga av iCloud-bokmärken för Chrome

Kopiera dina bokmärken innan du börjar, så att du inte förlorar viktig information. 

 1. Stäng Chrome.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan Bokmärken och klicka sedan på OK. Om du använder flera webbläsare med iCloud-bokmärken klickar du på Alternativ bredvid Bokmärken, avmarkerar kryssrutan Chrome och klickar på OK.
 4. Klicka på Använd > Ta bort. Tilläggsfliken öppnas i Chrome.
  • Avmarkera kryssrutan Aktivera vid iCloud-bokmärken så att du tillfälligt inaktiverar uppdatering av iCloud-bokmärken med Chrome.
  • Radera tillägget genom att klicka på papperskorgen och sluta uppdatera iCloud-bokmärken med Chrome. Om du sedan beslutar dig för att slå på automatiska uppdateringar igen måste du installera om tillägget.

Om du raderar bokmärken när iCloud-bokmärken är inaktiverat och sedan vill slå på automatiska uppdateringar igen:

 • Om du aktiverar tillägget direkt från Chrome, tas de bokmärken du raderade bort från alla dina enheter som använder iCloud-bokmärken.
 • Om du aktiverar tillägget via iCloud för Windows, tas bokmärken som du raderat inte bort från andra enheter, och bokmärkena på de andra enheterna läggs till i Chrome igen.

iCloud Web App Plugin för Internet Explorer

När du använder Internet Explorer 9 för att komma åt iCloud.com, kan det hända att du ombeds installera iCloud Web App Plugin:

Den här webbplatsen vill installera följande tillägg: iCloud Web App Plugin from Apple, Inc

Om du inte installerar insticksprogrammet kan du fortfarande använda iCloud.com utan dessa funktioner:

 • Lägga till eller redigera en kontaktbild
 • Lägga till eller redigera kontots bild
 • Dra och släppa för att lägga till bilagor när du skriver ett e-postmeddelande
 • Dra och släppa för att lägga till bilagor när du skapar en kalenderaktivitet
 • Dra och släppa för att överföra dokument till iWork för iCloud-programmen
 • Lägga till bilder till dina dokument i iWork för iCloud

Om du uppgraderar till den senaste versionen av Internet Explorer behöver du inte installera insticksprogrammet. I Internet Explorer 9 går det inte att dra mer än en bilaga åt gången (endast en fil överförs). Lägg till en bilaga åt gången till e-postmeddelanden eller kalenderhändelser eller när du överför till iCloud.com.

Du kan dra dessa filtyper till programmet Pages på iCloud.com:  

 • Microsoft Word (.doc eller .docx)
 • Textfiler (.txt)

Du kan dra dessa filtyper till programmet Numbers på iCloud.com

 • Numbers
 • Microsoft Excel (.xls eller .xlsx)
 • CSV-filer (.csv)
 • Textfiler (.txt)

Du kan dra dessa filtyper till programmet Keynote på iCloud.com

 • Keynote
 • Microsoft PowerPoint (.ppt eller .pptx)

Läs mer om ActiveX-tillägg och säkerhet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: