Använda MDM för att hantera Aktivitetslås och Förlorat läge

Läs om hur du hanterar aktiveringslåset i Hitta min iPhone och Förlorat läge på övervakade enheter med MDM (Mobile Device Management).

Den här artikeln riktar sig till systemadministratörer på företag och utbildningsinstitutioner.

Aktiveringslåset är en funktion i Hitta min iPhone. Den är utformad för att hålla informationen säker och skydda mot återaktivering om enheten stjäls eller tappas bort. Förlorat läge används för att låsa en enhet som saknas, visa ett meddelande på skärmen och hitta dess plats.

Läs om hur du använder MDM-verktyg för att hantera Aktiveringslås och Förlorat läge på övervakade enheter.

Aktiveringslås på övervakade enheter

Du kan använda en kompatibel MDM-lösning för att aktivera aktiveringslåset vid installation eller när användaren aktiverar Hitta min iPhone. Du kan sedan rensa Aktiveringslås när du raderar enheten och distribuerar den till en ny användare. Läs om hur du hanterar Aktiveringslås med Profilhanteraren. Eller använd dokumentationen till din MDM-lösning om du vill veta mer.

Förlorat läge och Hanterat förlorat läge

Om Hitta min iPhone är aktiverat kan användarna aktivera Förlorat läge när de loggar in på iCloud. De kan använda Förlorat läge för att låsa en enhet som saknas och spåra dess plats. 

Med iOS 9.3 eller senare kan du använda MDM för att försätta en övervakad enhet i Hanterat förlorat läge. Hanterat förlorat läge är ett specialläge som du måste inaktivera för att någon annan ska kunna använda enheten igen. Du kan skicka meddelanden till enheten när enheten befinner sig i Hanterat förlorat läge. Endast MDM-servern kan komma åt enhetens platsinformation när enheten befinner sig i Hanterat förlorat läge. Användaren kan inte låsa upp enheten förrän du stänger av Hanterat förlorat läge. Användaren meddelas om någon kommer åt platsinformationen under den tiden.

Använd dokumentationen till din MDM-lösning för mer information.

Aktiveringslås på icke övervakade enheter

MDM kan inte styra aktiveringslås på icke övervakade enheter. På en icke övervakad enhet aktiveras aktiveringslåset när användaren loggar in på iCloud och slår på Hitta min iPhone.

Om du distribuerar icke övervakade enheter behöver den tidigare användaren stänga av Hitta min iPhone innan du distribuerar enheten till en ny användare. Gör så här:

  • Om användaren har tillgång till iOS-enheten kan användaren stänga av det i Inställningar > iCloud > Hitta min iPhone.
  • Om användaren inte har tillgång till iOS-enheten kan användaren logga in på iCloud.com eller appen Hitta min iPhone från en annan iOS-enhet. Radera sedan enheten och ta bort den från enhetslistan.
Publiceringsdatum: