Komma åt utkast i Exchange-konto på iPhone, iPad eller iPod touch

Dina utkast finns i mappen Utkast på iPhone, iPad eller iPod touch.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Med iOS 10 och Exchange ActiveSync (EAS) version 16 och senare synkroniserar Microsoft Exchange-server meddelanden i Utkast på iPhone, iPad och iPod touch.

Mappen Utkast finns överst i listan med mappar i Mail. I den här mappen hittar du utkast som du har skrivit och sparat. När du använder ditt Exchange-konto kan du redigera och skicka dessa utkast från vilken av dina enheter eller datorer du vill. 

iOS 9 stöder Exchange ActiveSync (EAS) version 16, men synkronisering av meddelanden i Utkast ingår inte.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: