Om säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.6.4 av fast programvara i AirPort-basstation

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.6.4 av AirPort-basstationens fasta programvara.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Uppdatering 7.6.4 av fast programvara för AirPort-basstationer

  • Tillgänglig för: AirPort Extreme-basstation med 802.11n, AirPort Express-basstation med 802.11n, Time Capsule

    Effekt: En ansluten klient kan ge upphov till en oväntad systemavslutning i basstationen

    Beskrivning: Ett analysproblem gav upphov till fel längd på små ramar. Problemet löstes genom att en storlekskontroll infördes vid analys av små ramar.

    CVE-ID

    CVE-2013-5132: Joonas Kuorilehto hos Codenomicon

Installationsanmärkning för version 7.6.4 av den fasta programvaran

Version 7.6.4 av den fasta programvaran installeras på Time Capsule-enheten eller AirPort-basstationen med 802.11n via AirPort-verktyget som medföljer enheten.

Vi rekommenderar att du installerar AirPort-verktyg 6.3.1 innan du uppgraderar till version 7.6.4 av den fasta programvaran i OS X-system, och AirPort-verktyg 1.3.1 för iOS-enheter.

AirPort-verktyget kan hämtas på Apples sida med hämtningsbara filer: https://support.apple.com/sv_SE/downloads/

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: