Slå på dold textning och undertexter i iTunes för Windows

I iTunes för Windows kan du slå på och anpassa dold textning och undertexter för att läsa dialogen i en video.

Om videon du tittar på har textning eller undertexter hittar du dem i menyn Ljud och undertext:

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på pratbubblan pratbubblesymbol.
 3. Välj det alternativ för undertextning som du vill använda.
  alternativ för undertextning i Windows

Ställa in alternativ för textning och undertextning

Om du vill att videorna som standard visar textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel:

 1. Håll ned Ctrl och B på tangentbordet om du vill öppna iTunes-menyraden. Läs mer om menyer i iTunes för Windows.
 2. Välj iTunes > Inställningar.
 3. Klicka på fliken Uppspelning.
 4. Välj Föredra textning för hörselskadade om du vill ha textning för hörselskadade (SDH).

Anpassa textning och undertexter

Du kan anpassa stilen för undertexter eller dold textning så den passar dina behov:

 1. Håll ned Kontroll och B på tangentbordet. Då aktiveras iTunes menyrad. Läs mer om menyer i iTunes för Windows.
 2. Välj iTunes > Inställningar.
 3. Klicka på fliken Uppspelning.
 4. Klicka på Ställ in till höger om Bildtextstil.
 5. Välj någon av de förinställda stilarna eller skapa en egen genom att klicka på Ny. Du kan ändra typsnittet, storleken och färgen på texten, samt färg och opacitet för bakgrunden. En förhandsvisning av den nya stilen visas i fönstrets överkant.
 6. Klicka på OK om du vill spara dina val. iTunes använder den här stilen som standardstil för textning och undertexter vid uppspelning av videofilmer i iTunes.

Läs mer

Det finns inte spår i alla videor för textningar eller undertexter. Kontrollera i dokumentationen till respektive video om de här funktionerna ingår.

Det finns en del webbplatser och appar från tredje part som erbjuder anpassningsbara textningskontroller för videor. Om du inte ser textningskontroller när du visar en video från en webbplats kontrollerar du dokumentationen eller kontaktar webbplatsens ägare eller programmets utvecklare för mer information.

Du kan också slå på dold textning och undertextning på andra enheter med hjälp av stegen nedan:

Läs om hur du hittar innehåll med dold textning och undertexter i iTunes Store.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: