Om Apple Remote Desktop 3.7

Läs om Apple Remote Desktop 3.7.

Apple Remote Desktop 3.7 innehåller en uppdatering till Remote Desktop-programmet och för de fjärradministrerade klienterna.

Uppdatering

Hos användare som köpt Remote Desktop från Mac App Store visas uppdateringen på fliken Uppdateringar i Mac App Store. Hos användare som har installerat Remote Desktop från en fysisk enhet finns uppdateringen tillgänglig som en automatisk programuppdatering. Den kan även hämtas manuellt från Hämtningsbara filer från Apple.

För klienter finns uppdateringen tillgänglig som en automatisk programuppdatering. Den kan även hämtas manuellt från Hämtningsbara filer från Apple. Du kan också använda Remote Desktop 3.7 för att uppdatera klienter till 3.7 genom att välja Update Client Software (Uppdatera klientprogram) i menyn Manage (Hantera). Remote Desktop Client 3.7 ingår i OS X Mavericks.

Systemkrav

  • För Remote Desktop 3.7 krävs OS X Lion 10.7.5, Mountain Lion eller Mavericks.
  • För Remote Desktop 3.7-uppdateringen krävs Apple Remote Desktop 3.0 eller senare.
  • För OS X Mavericks krävs Remote Desktop 3.7 eller senare.

Nyheter

Den här uppdateringen förbättrar den allmänna stabiliteten och tillförlitligheten hos programmet Remote Desktop och omfattar följande specifika ändringar.

  • Support för OS X Mavericks
  • Med delat urklipp går det att automatiskt kopiera och klistra in mellan lokala datorer och fjärrdatorer
  • Förbättrat stöd för Mac-system med flera skärmar eller flera IP-adresser
  • Förbättrad visning med stöd för gester för att bläddra mellan skärmar
  • Utmatningen av fjärrkommandon i UNIX är inte längre trunkerad

 

Publiceringsdatum: