Hårddiskar för säkerhetskopiering som du kan använda med Time Machine

Time Machine kan säkerhetskopiera vissa externa lagringsenheter som är anslutna till din Mac eller tillgängliga i ditt nätverk.


Extern hårddisk ansluten till Mac

Time Machine kan säkerhetskopiera till en extern disk ansluten till en usb-, Thunderbolt- eller FireWire-port på din Mac. Om skivan inte använder rätt format kommer Time Machine att uppmana dig att radera den. 


Nätverksansluten lagringsenhet (NAS) som stöder Time Machine över SMB

Många NAS-enheter från tredje part stöder Time Machine över SMB. Mer information finns i dokumentationen för din NAS-enhet. 


Mac delad som Time Machine-målplats för säkerhetskopiering

Om du vill använda en annan Mac-dator i ditt nätverk som en målplats för säkerhetskopieringar med Time Machine fullföljer du de här stegen på den andra Mac-datorn:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Delning.
 2. Välj Fildelning från listan över tjänster till vänster.
 3. I listan Delade mappar till höger klickar du på knappen för att lägga till (+) och väljer sedan en mapp som ska användas för Time Machine-säkerhetskopior.
 4. Kontrollklicka på mappen som du lade till och välj sedan Avancerade alternativ från genvägsmenyn som visas.
  Alternativ för delade mappar under Delning i Systeminställningar i macOS
 5. Välj Dela som en målplats för säkerhetskopiering med Time Machine från dialogrutan Avancerade alternativ.

När du ställer in Time Machine på dina andra Mac-datorer ska du nu kunna välja den delade mappen som en hårddisk för säkerhetskopiering.


Extern disk som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (802.11ac) eller AirPort Time Capsule

Time Machine kan säkerhetskopiera till en extern usb-enhet som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (modell 802.11ac) eller AirPort Time Capsule.

 1. Anslut disken direkt till din Mac och använd sedan Skivverktyg för att radera den.
 2. Anslut hårddisken till en usb-port på AirPort-basstationen och aktivera den.
 3. Öppna AirPort-verktyg och välj sedan din basstation och klicka på Redigera för att visa inställningarna för den.
 4. Klicka på fliken Hårddiskar i fönstret för inställningar.
 5. Välj din hårddisk för säkerhetskopiering från listan med partitioner och välj sedan Aktivera fildelning. 
  Fliken Hårddiskar i fönstret AirPort-verktyg med Aktivera fildelning aktiverad
 6. Om fler än en person i nätverket använder den här hårddisken för säkerhetskopiering med Time Machine kan du välja Säkra delade hårddiskar på popup-menyn för att se till att de inte kan se dina säkerhetskopior, utan endast sina egna. Om du vill lägga till användare väljer du Med konton på menyn och klickar sedan på knappen för att lägga till (+).
 7. Starta om basstationen och tillämpa inställningarna genom att klicka på Uppdatera.


AirPort Time Capsule

Time Machine kan säkerhetskopiera till den inbyggda hårddisken i en AirPort Time Capsule i ditt nätverk.

 


Läs mer

Publiceringsdatum: