Hårddiskar för säkerhetskopiering som du kan använda med Time Machine

Time Machine kan säkerhetskopiera till en extern disk ansluten till din Mac-dator eller AirPort-basstation som stöds. Den kan även säkerhetskopiera till en Mac-dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) i ditt nätverk.

Extern hårddisk ansluten till Mac

Time Machine kan säkerhetskopiera till en extern enhet som är ansluten till en USB-, Thunderbolt- eller FireWire-port på din Mac.

Extern disk som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (802.11ac) eller AirPort Time Capsule

Time Machine kan säkerhetskopiera till en extern USB-enhet som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (modell 802.11ac) eller AirPort Time Capsule.

 1. Kontrollera att USB-enheten är formaterad för Time Machine.
 2. Anslut hårddisken till en USB-port på AirPort-basstationen och aktivera den.
 3. Öppna AirPort-verktyg och välj sedan din basstation och klicka på Redigera för att visa inställningarna för den.
 4. Klicka på fliken Hårddiskar i fönstret för inställningar.
 5. Från listan med partitioner väljer du din säkerhetsdisk och väljer sedan Aktivera Fildelning:
 6. Om fler än en person i nätverket använder den här hårddisken för säkerhetskopiering med Time Machine kan du välja Säkra delade hårddiskar på popupmenyn för att se till att de endast kan se sina egna säkerhetskopior. Om du vill lägga till användare väljer du Med konton och klickar sedan på Lägg till (+).
 7. Starta om basstationen och tillämpa inställningarna genom att klicka på Uppdatera.

AirPort Time Capsule

Time Machine kan säkerhetskopiera till den inbyggda hårddisken i en AirPort Time Capsule i ditt nätverk.

Mac delad som Time Machine-målplats för säkerhetskopiering

Om du vill använda en annan Mac-dator i ditt nätverk som en målplats för säkerhetskopieringar med Time Machine fullföljer du de här stegen på den andra Mac-datorn:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Delning.
 2. Välj Fildelning från listan över tjänster till vänster.
 3. Kontrollklicka på mappen du vill använda till säkerhetskopieringar med Time Machine från listan med Delade mappar till höger. 
 4. Välj Avancerade alternativ i snabbmenyn.
 5. Välj Dela som en målplats för säkerhetskopiering med Time Machine från Avancerade alternativ.

När du konfigurerar Time Machine på dina andra Mac-datorer bör du nu kunna välja den delade mappen som disk för säkerhetskopiering.

Nätverksansluten lagringsenhet (NAS) som stöder Time Machine över SMB

Många NAS-enheter från tredje part stöder Time Machine över SMB. Mer information finns i dokumentationen för din NAS-enhet.
 

Så här formaterar du en disk för Time Machine

Time Machine stöder formaten Mac OS Extended (journalförd) och Xsan. Om disken inte använder rätt format uppmanar Time Machine dig automatiskt att radera den när du ansluter den till din Mac: 

fråga om radering av hårddisk

Om du behöver radera disken manuellt kan du använda appen Skivverktyg för att radera med formatet Mac OS Extended (journalfört).

Time Machine kan inte säkerhetskopiera till en iOS-enhet eller till en hårddisk formaterad för Windows. Om enheten använder partitionstypen huvudstartpost (MBR) kan vissa partitioner vara otillgängliga för användning med Time Machine.

Publiceringsdatum: