Slå på dold textning och undertexter på iPhone, iPad eller iPod touch

På iPhone, iPad eller iPod touch kan du slå på och anpassa dold textning och undertexter för att läsa dialogen i en video.

Du kan slå på dold textning och undertexter medan du tittar på filmer, tv-program eller musikvideo i appen Videor på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan även slå på dold textning och undertexter som standard och anpassa det sätt textning och undertextning visas.

Slå på dold textning eller undertexter

Om videon du tittar på har textning eller undertexter hittar du dem i menyn Ljud och undertext:

  1. Tryck på skärmen för att visa uppspelningsinställningar medan du tittar på videon.
  2. Tryck på pratbubblan pratbubblesymbol för att öppna menyn Ljud och undertext.
  3. Välj det alternativ för undertextning som du vill använda.

      slå på undertexter som standard

Ställa in alternativ för textning och undertextning

Om du vill att videorna som standard visar textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.
  2. Rulla till medieavsnittet och tryck på Undertexter och textning.
  3. Slå på Textning för hörselskadade.

Anpassa textning och undertexter

Du kan anpassa stilen för undertexter eller dold textning så den passar dina behov:

Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Stil.
 


Du kan välja mellan någon av de fördefinierade stilarna: Standard, Stor text eller Klassisk. Om du vill skapa en egen stil väljer du på Skapa ny stil. Du kan ändra typsnittet, storleken och färgen på texten, samt färg och opacitet för bakgrunden. Tryck på symbolen för helskärm  om du vill se din nya stil i helskärm. 
 


Om du vill se till att din anpassade stil används för alla videor som du ser på din iPhone, iPad eller iPod touch inaktiverar du Video ignorerar längst med på varje anpassat alternativs skärm. Om du inte inaktiverar Video ignorerar kan din anpassade stil åsidosättas av videons standardinställningar. 
 

När du är nöjd med den nya stilen trycker du på Spara överst på skärmen. Den här stilen blir standardstil för undertexter och dold textning.


Läs mer

Det finns inte spår i alla videor för textningar eller undertexter. Kontrollera i dokumentationen till respektive video om de här funktionerna ingår.

Det finns en del webbplatser och appar från tredje part som erbjuder anpassningsbara textningskontroller för videor. Om du inte ser textningskontroller när du visar en video från en webbplats kontrollerar du dokumentationen eller kontaktar webbplatsens ägare eller programmets utvecklare för mer information.

Du kan också slå på dold textning och undertextning på andra enheter med hjälp av stegen nedan:

Läs om hur du hittar innehåll med dold textning och undertexter i iTunes Store.

Publiceringsdatum: