iPod nano (7:e generationen): Dold textning

Med programuppdateringen 1.0.3 för iPod nano (7:e generationen) kan du anpassa dold textning och undertexter för personer med hörselnedsättning.

Aktivera dold textning och undertexter

När du har uppdaterat iPod nano går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Slå på dold textning.

Du kan välja dold textning och undertexter på undertextmenyn om alternativen finns för den video du tittar på. Du kan se vilka alternativ som finns för en video genom att klicka på knappen Undertexter . När du trycker på knappen visas alternativen för videon:

Om du inte kan välja undertexter eller dold textning för en video visas inte knappen Undertexter bland uppspelningsknapparna. Du kan också se efter i videodokumentationen om undertexter och dold textning kan väljas.

Ställa in textning

Du kan själv anpassa hur dold textning och undertext ska visas i din iPod. På iPod nano går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Stil. Du kan välja mellan någon av de fördefinierade stilarna: Standard, Stor text eller Klassisk. Om du vill skapa en egen stil trycker du på Skapa ny stil….

Du kan ändra typsnittet, storleken och färgen på texten, samt färg och opacitet för bakgrunden. Du kan förhandsgranska den nya stilen längst upp i fönstret.

När du är nöjd med ett val sveper du från vänster till höger för att gå tillbaka till listan över anpassningsalternativ. När den nya stilen är klar sveper du tillbaka till huvudstilskärmen för att spara ändringarna och ange den nya stilen som standardstil.

Egna textningskontroller

Vissa webbplatser och appar från tredje part innehåller egna textningskontroller för videor. Mer information hittar du i dokumentationen eller genom att kontakta webbplatsägaren eller apptillverkaren.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: