Slå på dold textning och undertexter på Apple TV

Om du vill kunna läsa dialogen i en video på din Apple TV kan du aktivera och anpassa dold textning och undertexter.

Slå på dold textning och undertexter

Om videon du har valt har textning eller undertexter hittar du dem i menyn Undertexter. När du tittar på en video:

 •  Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen): Svep nedåt på Touch-ytan för att visa informationspanelen. Svep sedan åt höger för att visa panelen Undertexter. Därefter sveper du nedåt och väljer det alternativ du vill ha. 
 • Apple TV (2:a eller 3:e generationen): Håll ned mittknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder för att visa fliken Undertexter. Välj det alternativ du vill ha. 

Du kan även snabbt växla mellan inställningarna på och av för dold textning på din Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen). Tryck bara tre gånger på Touch-ytan på fjärrkontrollen eller också ber du Siri att aktivera dem åt dig.

Välja alternativ för texter och undertexter

Du kan ändra dina inställningar så textning eller undertextning är aktiverade som standard. Så här ändrar du dina inställningar:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel.
 2. Välj Textning för hörselskadade.

Hjälpmedelsskärmen för inställningar av textning för hörselskadade

Anpassa stilen på textning och undertexter

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. 
 2. Välj Stil.
 3. Välj någon av de fördefinierade stilarna: Standard, Stor text eller Klassisk.

Så här skapar du en ny stil:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. 
 2. Välj Stil. 
 3. Välj Ändra stilar > Ny stil eller Skapa ny stil. Du kan också ändra en befintlig stil. 
 4. Ändra typsnitt, storlek och färg på textningen samt färg och opacitet på bakgrunden. En förhandsvisning av stilen visas.
 5. Tryck på Menu på fjärrkontrollen för att spara stilen.

stil för dold textning

Använda textning och undertexter i iTunes och andra enheter

En del innehåll i iTunes Store kanske inte erbjuder alternativ för dold textning och undertexter. Läs om hur du hittar innehåll i iTunes Store som erbjuder alternativ för dold textning och undertexter. 

Du kan även slå på dold textning och undertexter på andra enheter. Om du vill lära dig hur du gör det väljer du enhet i följande lista:

 

Använda textning och undertexter i dina appar

Det är inte alla appar som har spår med textningar eller undertexter. Om du inte kan se textkontroller för specifikt appinnehåll läser du i appens dokumentation för att ta reda på om den erbjuder dessa funktioner. Du kan även kontakta apputvecklaren för att få mer information.

Publiceringsdatum: