Om Mac-datorers startsignaler

Läs om signaler som kan spelas upp när Mac-datorn startas och vad de betyder.

Mac-modeller från början av 2016 och tidigare avger en startsignal när de startas. Mac-modeller från sent 2016 och senare har ingen startsignal, med undantag för MacBook Air (13 tum, 2017).

Om det förekommer ett problem med din Mac-dator kan den avge en av följande signaler när den startas:

  • En ton som upprepas var femte sekund: Inget RAM-minne är installerat. Om du nyligen bytte ut eller uppgraderade datorns RAM-minne kontrollerar du om det har installerats korrekt. Kontakta Apple-supporten om problemet kvarstår.
  • Tre toner efter varandra, en paus på fem sekunder (upprepas): RAM-minnet har inte klarat dataintegritetskontrollen. Om du nyligen bytte ut eller uppgraderade datorns RAM-minne kontrollerar du om det har installerats korrekt. Kontakta Apple-supporten om problemet kvarstår.
  • En lång ton när strömknappen trycks ned: En EFI ROM-uppdatering pågår. Denna information gäller Mac-datorer från före 2012.
  • Tre långa toner, tre korta toner, tre långa toner: EFI ROM-fel har upptäckts och datorn är i EFI ROM-återställningsläge. Nyare datorer återställs automatiskt vid ett skadat ROM-minne. Då visas ett förloppsfält på skärmen för ROM-återställningsläge. Stör inte datorn medan ROM-återställningen pågår. När återställningen är klar startar Mac-datorn om.

Läs mer

Publiceringsdatum: