Viktig information om Logic Remote

Lär dig mer om vad som är nytt i Logic Remote.

Nytt i Logic Remote 1.5.3

Prestanda

 • Rullningsprestandan i mixern är förbättrad.

Hjälpmedel

 • VoiceOver läser nu upp alla tangentsignaturer korrekt.
 • VoiceOver läser nu upp spårnamnet på LCD-skärmen korrekt.
 • VoiceOver läser nu upp spelhuvudets position på LCD-skärmen korrekt.
 • VoiceOver läser nu upp Cykel-knappen korrekt.
 • Åtgärdar ett problem där VoiceOver ibland kunde läsa upp en Arpeggiate-knapp i LCD-skärmen som inte existerar.

Mixer

 • Det går nu att flytta insticksprogram mellan infogningar i granskaren för kanallist.
 • Den första platsen för insticksprogram på kanallisterna med inaktiva insticksprogram visas nu i Logic Remote.
 • Nu går det att kopiera/klistra in inställningar för insticksprogram mellan Mixer-vyn och vyn för att styra insticksprogram.
 • Panoreringsrattar för Sends on Faders (Sänder på fader) visas nu i Logic Remote-mixern i läget Independent Pan (Oberoende panorering).
 • Prefader-sändningar visas nu med en annan färg i mixern.

Live Loops

 • Nu går det att ta bort ett spår från Live Loops-rutnätet i Logic Remote.
 • Celler i kö i Live Loops-rutnätet blinkar nu synkroniserat med varandra efter att de har markerats en efter en.
 • Nu går det att ta bort ett Live Loops-spår i Logic Control.
 • Logic Remote visar nu en vågformsöversikt för ljud som spelats in i Live Loops-celler efter att inspelningen stoppats med den globala knappen Transport Stop (Transportstopp).

Ljudbibliotek

 • Det går nu att välja ljud från ljudbiblioteket i MainStage med Logic Remote.

Smart Controls

 • Smart Controls i MainStage-gitarrkonserter är nu tillgängliga i Logic Remote på ett tillförllitligt sätt

Kortkommandon

 • Kommandot Spela upp från senast hittade position fungerar nu som förväntat.

Smart hjälp

 • Det finns inte längre den onödiga varningen Unable to download Smart Help (Kan inte hämta Smart hjälp-innehåll) när Logic Pro öppnas igen i fall där innehållet redan har hämtats.


Tidigare versioner

  

Logic Remote 1.5.2

Nyheter

 • Stöd för utökade Step Sequencer-verktyg som möjliggör stegregistrering live, melodisk trummönsterredigering och mer.
 • Stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Nya funktioner och förbättringar

 • Det finns nu en post för Spara som i menyn Inställningar.
 • Step Sequencer-vyn innehåller nu möjligheten att spela in live i rader.
 • Step Sequencer-vyn erbjuder nu ett monoläge för att förenkla redigering av monofoniska mönster som baslinjer.
 • Step Sequencer-vyn på iPad innehåller nu möjligheten att styra registreringsläge för steginmatning.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Löser ett problem där Logic Remote oväntat skulle sluta när vyn byts från nyckelkommandon till Smart hjälp medan hjälpinnehållet laddas ned.

Prestanda

 • Rullningsprestanda i Logic Remote förbättras när du navigerar i mixern med hjälp av vänster eller höger piltangenter i Logic Pro.

Hjälpmedel

 • VoiceOver meddelar nu korrigeringsväljarknappen korrekt när Logic Remote används med MainStage.
 • Live Loops-rutnätet i Logic Remote är nu tillgängligt med VoiceOver.
 • Remix FX-kontrollerna i Logic Remote är nu tillgängliga med VoiceOver.

Live Loops

 • Justeringar som görs i Alchemy Smart Controls parametrar registreras nu korrekt från Logic Remote till Live Loops.
 • Ändringar som görs i menyn Inställningar i Live Loops visas nu som förväntat.
 • Det är nu möjligt att välja flera tomma Live Loops-celler i Logic Remote.
 • Live Loops Drummer- och Pattern-celler kan nu flyttas mellan alla spår i en Track Stack i Logic Remote.
 • Det är nu möjligt att markera flera celler i Live Loops-skärmen längs det översta fältet i tangentbordets vy.
 • Löser ett problem där Live Loops-skärmen längst upp i fönstret Smart Controls och greppbräda oväntat skulle försvinna när du växlar mellan skärmen Dölj spår i Logic Pro.
 • Om du sveper från en Live Loops-kolumnutlösare till en annan i Logic Remote köas nu celler som förväntat i Logic Pro.
 • Det finns nu en förstärkningskontroll i undermenyn Uppspelning för Live Loops-celler.

Step Sequencer

 • Step Sequencer-mönsterområden fortsätter nu att spela om Step Sequencer-vyn är dold medan du spelar och en Live Loops-cell trycks för att lägga till ett steg.
 • Mönsterinspektören innehåller nu möjligheten att styra Legato, Automationsläge och MIDI-kanalinställningar.

Mixer

 • När en utgång i MainStage är inställd på mono, visar Logic Remote inte längre en pankontroll på kanalremsan.
 • Om du väljer en mixerkanal i Logic Remote avmarkerar du nu andra flera valda spår.
 • Menyalternativet sänder på ljudreglage är nu konsekvent tillgängligt.
 • Valet av insatser på kanalremsorna för Software Instrument fortsätter nu att fungera efter att ett insticksprogram för Software Instrument har tagits bort och sedan har satts in ett annat.
 • Dubbeltryck på ett ljudreglage för att återställa det till 0 db som förväntat.
 • Volymljudreglage förblir nu justerbara efter att de har flyttats till sina minimala positioner.
 • Kanalmätare i mixern fortsätter nu att visas medan du bläddrar i vyn i Logic Remote.
 • Skicka popup-fönster nu öppna omedelbart när du trycker på dem.
 • Insticksprogramvyn Alchemy växlar inte längre tillbaka till sida 1 när kanalvyn slås på eller av.
 • Vyn för Space Designer-insticksprogrammet växlar inte längre till sida 1 när ett värde på sidan 2 redigeras.
 • Löser ett problem där Logic Remote oväntat visade ljudreglage för kanaler som inte inkluderade den valda sändningen i läget sänder på ljudreglage.
 • Löser ett problem där Logic Remote oväntat visar mixerkontroller när ett mappspår väljs.
 • Mixervyn i Logic Remote uppdateras nu mer betrott för att matcha Logic Pro.
 • Om du sveper med två fingrar på Magic Trackpad 2 justerar nu volymljudreglage som förväntat.

Insticksprogram

 • Genom att växla mellan EQ på/av-knappen i Chromaverb får inte längre insticksprogramsfönstret att hoppa till sida 1.

Remix FX

 • Ändringar som gjorts i filterremsan för Remix FX med FX-låset aktiverat återspeglas nu när hela Remix FX-vyn avslöjas.
 • Det är nu möjligt att nå poster längst ner i Remix FX-vyn i Logic Remote.

Smart Controls

 • Vyn Smart Controls i Logic Remote uppdateras nu mer betrott för att matcha Logic Pro.

Automatisering

 • Ljudreglage på Logic Remote uppdateras nu som förväntat när man använder automatiseringslägena Touch Trim eller Touch Relative.

Kortkommandon

 • Nya markörer som skapats med ett nyckelkommando i Logic Remote är nu omedelbart synliga i Logic Remote.
 • Genom att trycka på knapp 1 på ett Smart Keyboard för att öppna Smart Controls och Keyboard-vyn öppnas inte längre Loop-webbläsaren om Loop-webbläsaren visades i föregående vy.
 • Vyn Kortkommandon öppnas nu direkt till den senast visade sidan när du återvänder från en annan vy.
 • Det finns nu ett kommando för att spara projekttangent för Magic Keyboard.
 • Löser olika problem med att utföra kortkommandon med ett Bluetooth-tangentbord anslutet till iPhone.
 • Menyn Redigera kortkommandon visas nu som förväntat efter att biblioteksvyn flyttats till den nedre delen av skärmen.
 • Kortkommandoredigeraren visas nu som förväntat efter att ha valt Redigera kortkommandon medan tidslinjen visas.

Allmänt

 • Om du lägger till prover till Drum Machine Designer orsakas inte längre en oväntad varning en kort stund i Logic Remote.
 • Tidsdisplayen förblir nu synlig när du byter enhetsorientering från liggande till stående på iPhone.
 • Anteckningar upprätthålls nu som förväntat vid inspelning av MIDI med Kvarhåll aktiverat i Smart Keyboard.
 • Löser ett problem där byte från Remix FX till Channel EQ kan resultera i en suddig eller tom display.
 • Placering och storlek på biblioteket vid byte av vyer har förbättrats.

Logic Remote 1.5.1

Stabilitet/pålitlighet

 • Logic Remote stängs inte längre oväntat när noter spelas på en ansluten MIDI-keyboard.

Mixer

 • Mixervyn i Logic Remote uppdateras nu mer betrott för att matcha Logic Pro.
 • När du flyttar ett reglage på mixern på iPad ser det inte längre ut som att andra reglage också flyttas.

Live Loops

 • Rutnätets stoppknapp fungerar nu som den ska när du trycker på Redigera i Live Loops-vyn. 

Pekinstrument

 • Trumplattor och Smart Controls visas nu som det ska när tillägg för Electronic Drum Kit laddas.

Logic Remote 1.5

Nya funktioner och förbättringar

 • Gör det möjligt att kontrollera Step Sequencer med iPad eller iPhone för att skapa rytmer, basslingor och melodiska delar.
 • Har stöd för kortkommandon med Smart Keyboard eller ett Bluetooth-tangentbord.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Logic Remote låser sig inte längre då och då i följande situationer:
  • När biblioteket öppnas efter att mixern har visats när den är ansluten till MainStage.
  • När Live Loops och Remix FX används på en iPhone.

Hjälpmedel

 • VoiceOver läser nu tydligt upp knapparna för val av vy i det övre fältet.
 • Inaktivering av Sustain för ackordremsor med hjälp av VoiceOver fungerar nu som det ska.

Live Loops

 • Scenarionamn och utlösarknappar förblir nu synliga när du drar Live Loops-celler.
 • Live Loops har ett mer betrott beteende när du väljer och utlöser scenarion.
 • Fönstret med scenarioinställningar visas nu som det ska efter att spår har lagts in i Logic Pro. 
 • Celler läggs nu till i uppspelningskön när du sveper för att utlösa dem.
 • Logic Remote uppdaterar nu vyn för att visa Live Loops-celler som har markerats i Logic.
 • Logic Remote bläddrar nu efter att storleken på Live Loops-rutnätet har justerats.
 • Ihållande toner avbryts inte längre oväntat när cellinspelning startar.
 • Färgerna på Live Loops-celler visas nu korrekt när alternativet för regionfärg är inställt på ”As Track Color” (Som spårfärg) i Logic Pro.

Mixer

 • Det går nu att använda tvåfingergester på en extern styrplatta för att kontrollera panorerare, knappar och reglage.
 • Mixervyn i Logic Remote uppdateras nu mer betrott för att matcha Logic Pro.
 • Knapparna som används för att kontrollera sidvyn i insticksprogramsfönster svarar nu på enkeltryck.
 • Insticksfilen Drum Kit Designer visas nu som den ska i kanalremsan för Drummer-spår.

Smart Controls

 • Vyn Smart Controls i Logic Pro uppdateras nu för att spegla ändringar som görs i Logic Remote.

Pekinstrument

 • Pekinstrument svarar nu som det ska på MIDI-inmatning från externa kontroller som är anslutna med adapterpaketet för kamera.
 • Greppbrädevyn på iPhone förblir nu synlig efter att du växlat till vyn Perform Using (Framför med) och tillbaka utan att ändra ditt val.

Innehåll 

 • Biblioteksfönstret fortsätter att vara öppet efter att en förinställning för att enkelt bläddra bland ljud har aktiverats.

Allmänt

 • Kommandot Klipp ut fungerar nu som det ska när Live Loops-celler markeras på en iPhone i liggande läge som sedan ändras till porträttläge innan kommandot Klipp ut utförs.
 • Logic Remote visar nu rätt spår efter att vyn växlas från Smart Controls till Live Loops.
 • Logic Remote visar nu en dialogruta när fönstret Nytt spår är öppet i ett nytt tomt projekt i Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nya funktioner/förbättringar

 • Styr Live Loops på din iPad eller iPhone genom att utlösa celler eller växla mellan scenarion.
 • Använd Remix FX på enskilda spår eller hela låtmixen med hjälp av Multi-Touch.
 • Bläddra bland och lägg till Apple Loops i dina Live Loops-projekt från din iPad.
 • Logic Remote har nu stöd för Mörkt läge.

Hjälpmedel

 • Greppbrädan på iPhone går nu att använda med VoiceOver.
 • Inställningar för I/O, Signaler och huvudreglaget går nu att använda med VoiceOver.
 • Den tidigare spårknappen läses nu tydligt upp av VoiceOver.

Stabilitet/pålitlighet

 • Logic Remote avslutas inte längre oväntat ibland när ackordremsor spelas upp direkt efter att enheten väcks på iPad Pro med 12,9-tumsskärm.
 • Logic Remote avslutas inte längre oväntat ibland när tillägg snabbt ändras i MainStage.

Mixer

 • Menyobjekten Panorerare och Binaural panorerare visas inte längre oväntat för monospår och visas som de ska för stereospår.
 • Om ett reglage flyttas till +6 dB i Logic Remote orsakar det inte längre att motsvarande reglage i Logic hoppar till -∞.
 • Track Stacks visar inte längre ett överflödigt panoreringsreglage.
 • När du justerar ett panoreringsreglage visar överlägget nu panoreringens absolutvärde istället för ett värdet som är relativt till tidigare inställning.
 • Logic Remote visar nu guldfärgade reglage när Logic har varit inställt på läget Signaler på Faders.
 • I projekt som innehåller fler kanaler som kan visas på en och samma gång är det nu möjligt att svepa vyn direkt till huvudkanalremsan i mixern.
 • Logic Remote visar nu ett andra insticksprogram som lagts till på en kanalremsa.
 • Popupfönster för inmatnings-, utmatnings-, stereo- och pannoreringsuppgifter i kanalremsan visar nu bockar bredvid de inställningar som används.
 • Logic Remote visar inte längre falska soloknappar i kanalremsorna Stereo Out och Master.
 • Åsidosatta bussignaler som tidigare kunde orsaka att andra bussignaler oväntat åsidosattes när enhetens hemknapp trycks in och Logic Remote tas fram i förgrunden igen har åtgärdats.
 • Knapparna för att öppna insticksfiler fungerar nu som de ska.
 • Instrumentspåret på en kanalremsa för mjukvaruinstrument växlar inte längre till ”Ingen inmatning” istället för ”Instrument” när ett Drum Kit Designer-insticksprogram tas bort från spåret med Logic Control.
 • Popupfönster för insticksfiler fungerar nu som de ska efter att ordningen för insticksfiler på kanalremsan har ändrats.
 • Den första kanalen är nu korrekt märkt med ”Audio 1” i projekt som innehåller ett stort antal spår.
 • De första spåren i Logic Remote-mixern svarar nu på tryck i projekt som innehåller fler spår än vad som samtidigt får plats på iPad-skärmen.
 • Logic Remotes reglage uppdateras nu som de ska efter att en automatisering har ställts in.
 • Logic Remote-reglagen visar nu decimalsteg för reglagevärden.
 • Monokanaler visar inte längre felaktigt en panoreringskontroll som visas hela vägen ut till vänster.

Insticksprogram

 • Vyn blir inte längre helt tom vid växling från en insticksfil med flera sidor till en insticksfil med en sida.
 • Linear Phase EQ har nu samma design i Logic Pro X och MainStage.
 • Nivåkontroller av ljud för parametriska band i kanal-EQ:n påverkar nu rätt band.
 • Kanal-EQ:ns skalkontroller Gain Scaler och Analyzer kan nu justeras direkt på pekskärmen.
 • Logic Remote visar nu det skuggade bandbreddsområdet för ett EQ-band i kanal-EQ:n när frekvensen justeras.

Smart Controls

 • Namn på delar i Drum Machine Designer-set visas nu som väntat i vyn för trumplattor.

Allmänt

 • Smart Controls ser inte längre ut att vara inaktiva efter att du ångrar radering av ett tillägg.
 • Sustain-reglaget aktiveras nu som det ska när Logic Remote används med MainStage vid växling från ”Smart Controls och tangentbord” till ”Ackordremsor” och tillbaka till ”Smart Controls och tangentbord” igen.
 • Vyn för kortkommandon innehåller nu den aktuella sidan vid växling till en annan vy och tillbaka.
 • Tempo-knappen i fönstret för tempo och taktart visar nu tydligt när den trycks in.
 • När sidan för kortkommandon redigeras på en iPhone i liggande läge indikeras korrekt sidnummer som det ska.
 • Uppspelningshuvudet byter inte längre oväntat plats när en iPhone X vänds från porträttläge till liggande läge.

Logic Remote 1.3.5

• Stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Logic Remote 1.3.4

• Stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Logic Remote 1.3.3

 Nya funktioner och förbättringar

 • iPhone erbjuder nu fler pekinstrumentkontroller, inklusive gitarr, bas, trummor, Smart Strings och ackordremsor.

Mixer

 • Namnet på masterutmatningskanalen på mixern visas nu hela tiden efter att du lagt till spår.
 • Om du väljer ett mjukvaruinstrument på din iPhone visar inte kanalremsan felaktigt inmatningsreglage för ljudgränssnitt.
 • EQ:n visar åter korrekt och betrott på iOS-enheten. 
 • Externa instrumentkanalremsor som läggs till i MainStage visar nu soloknappar i Logic Remote.
 • Stereoutmatnings-kanalen visar inte längre ibland en inspelningsknapp på din iPhone. 
 • Pop-overn för insticksprograminställningar är nu öppen tills du trycker utanför dess gränser, vilket gör det lättare att prova olika inställningar.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Logic Remote avslutas inte längre plötsligt på din iPhone om enheten roteras när dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” visas. 

Allmänt

 • Om MainStage startas om när Logic Remote visar dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” stängs nu dialogrutan som förväntat efter att du öppnat en konsert. 
 • Logic Remote visar nu dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” istället för mixern från det föregående projektet när en fil stängs på värden. 
 • Logic Remote gör det nu möjligt att skapa upp till sex Drummer-spår med GarageBand.
 • Tystade spår som spelas på en ackordsremsas greppbräda spelas nu in på rätt sätt i GarageBand. 
 • Forte avaktiveras nu automatiskt när arpeggiatorn aktiveras.
 • Det är nu bättre anslagskänslighet när du spelar pekinstrument.

Insticksprogram

 • Logic Remote styr nu pucken i Alchemy som förväntat. 

Logic Remote 1.3.2

Mixer

 • Rullning av mixern gör inte längre att toppmätarna slutar visa värden.
 • Ändringar i spårnamn och -färger på värden visas nu direkt i granskaren i Logic Remote.
 • Ett tryck på en tom signal i Logic Remote visar inte längre oanvändbara kommandon, till exempel Kringgå.
 • Menyn Signaler visas inte plötsligt när du trycker på en extern MIDI eller utmatningskanal.
 • Ändringar i en kanals panoreringsläge i värdens programarea visas nu direkt i Logic Remote.
 • Stereopanoreringskontroller kan nu inverteras direkt i Logic Remote.
 • Inspelningsknappen visas nu betrott om knappen Visa/Göm Aktivera för inspelning väljs i GarageBand när du använder Logic Remote i din iPhone.
 • Det är nu möjligt att lägga till ytterligare signaler med Logic Remote när den första sidan med signaler är full och det ännu inte finns några signaler på den andra sidan.

Allmänt

 • Nu visas alla rad- och taktpositionsvärden i din iPhone när spelhuvudets position är före låtens första rad.
 • Tidslinjen visas nu hela tiden efter att enheten roterats till liggande läge och sedan tillbaka till stående.
 • Hjälptaggar visas nu hela tiden på din iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Pekinstrument

 • Det är nu möjligt att ange Drum Kit som pekinstrumentinmatningen för alla mjukvarutillägg.
 • Inmatningsmetoden för pekinstrument i Logic Remote uppdateras nu betrott när tillägg ändras.
 • Tangentbordet för pekinstrument skickar inte längre ett oväntat stort antal meddelanden om att avaktivera sustain under vissa omständigheter.

Mixer

 • Nivåmätarna registrerar nu toppnivåer på ett konsekvent sätt i hela programmet.
 • Nivåmätarna visar nu värdeavläsningar.
 • Ett dubbeltryck på en tom EQ-översikt lägger till ett insticksprogram för EQ av en typ som anges av värdprogrammet.
 • Ett dubbeltryck på kompressorplatsen infogar nu ett insticksprogram för Compressor.
 • Ett dubbeltryck på ett volymreglage ställer nu dess förstärkning till 0 dB.
 • Mixerkanaler visar nu en klippindikator på din iPhone.
 • Det är nu möjligt att nollställa alla nivåmätare genom att trycka på toppmätarvisaren på en mätare.
 • Det är nu möjligt att kringgå individuella signaler i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Det är nu möjligt att tilldela nya signaler i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Signaler som kringgåtts dimmas nu i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Insticksprogram som tilldelats till kanalremsor kan nu öppnas med ett dubbeltryck.
 • Om du tar bort den sista signalen från banken för signal 5-8 på din iPhone växlar nu vyn till banken för signal 1-4 som förväntat.
 • Skalan på mastermätaren på din iPhone visas inte längre som linjär när exponentiellt valts i inställningarna för Logic.
 • Knapparna Prev/Next (Föreg/Nästa) har nu rätt namn i EXS24.

Kortkommandon

 • Viktiga kommandoknappar i Logic Remote tänds nu för att visa sitt läge.

Allmänt

 • Logic Remote har nu stöd för automatiseringslägen i Trim och Relative.
 • Logic Remote visar nu på ett betrott vis rätt sökväg till valda korrigeringar.
 • Logic Remote skickar inte längre oväntade meddelanden om att avaktivera sustain vid starten av en MIDI-inspelning.
 • Mellanslaget på ett iPad Pro Smart Keyboard kan nu användas för start och stopp.

Logic Remote 1.3

Nya funktioner och förbättringar

 • Lägger till stöd för iPad Pro och iPhone.
  (iPhone-versionen är bara kompatibel med Logic Pro X och är begränsad till transportreglage, dubbla reglage för kanalremsor, inspelningsautomatisering och tillgång till viktiga kommandon)
 • Du kan nu ansluta flera enheter som kör Logic Remote samtidigt till samma värdprogram.
 • Du kan nu dra viktiga kommandoknappar till nya platser i vyn Viktiga kommandon.
 • Knappen Återställ solo styr nu knappen för att avsluta/återställa solo i Logic Pro X.

iPad Pro

 • Den högre upplösningen på iPad Pro gör det möjligt för den att visa mer:
  • Antalet synliga kanalremsor i mixern ökar från 9 till 12.
  • Det högsta antalet pianotangenter som kan spelas samtidigt ökar från 31 till 41.
  • Antalet synliga knappar för viktiga kommandon ökar från 24 till 35.
  • Antalet ackordremsor som kan spelas samtidigt ökar från 8 till 12.
 • Logic Remote på iPad Pro inkluderar en sammanslagen vy som innehåller en rad tangentkommandon utöver vyn för Smart Controls och pekinstrument och vyn för ackordremsor.
 • På iPad Pro kombineras kanalremsan med gränssnittet för insticksprogram. Det gör det möjligt för dig att använda kedjan för insticksprogram utan att återgå till mixervyn.

Tillförlitlighet

 • Logic Remote 1.3 innehåller olika åtgärder och förbättringar för att förbättra anslutningar.

Kortkommandon 

 • Fönstret Tangentkommandon uppdateras nu som förväntat vid återanslutning till en värd.
 • Ett tryck på en otilldelad tangentkommandocell i Logic Remote orsakar inte längre att skärmen i Logic Pro X blinkar.

Insticksprogram

 • Det är inte längre nödvändigt att öppna ett insticksprogramfönster för kanal-EQ på värden för Logic Remote för att visa EQ-kurvan.
 • Justering av reglaget för ES2 Digiwaves från Logic Remote gör inte längre att ES2 oväntat rullar genom vågor.

Pekinstrument

 • Skärmtangentbordet spelar nu upp ljud som förväntat efter växling från tangentbordet till ackordremsor och sedan tillbaka till tangentbordet.

Logic Remote 1.2.3

 • EQ-grafen på kanal-EQ:n ritar nu korrekt.
 • Förstärkningsvärden på kanal-EQ:n visas nu på rätt plats på skärmen.
 • När Logic Remote används med GarageBand visar det inte längre knapparna Note Repeat och Spot Erase i vyn Drum Pads.

Logic Remote 1.2.2

Nya funktioner

 • Logic Remote innehåller nu en flikad Transform Pad och X/Y Pad Smart Controls för Alchemy instruments.
 • Det är nu möjligt att skapa fler än ett Drummer-spår i Logic Pro X eller GarageBand med Logic Remote.
 • Ett dubbeltryck på ett instrumentspår öppnar nu insticksprogrammet Instrument.

Ytterligare uppdateringar

 • Innehåller allmänna förbättringar av stabiliteten.
 • Logic Remote visar nu samma varningsdialogruta som Logic Pro X när läget Automation Write har valts.
 • När du väljer en ingång eller utgång i Logic Remote markeras den nuvarande kanalen med en bock.

Logic Remote 1.2.1

Nya funktioner

 • Logic Remote visar inte längre en onödig Solo-knapp på externa MIDI-kanalremsor.
 • Redigering av grafer i Graphic EQ svarar nu snabbare.
 • Du kan nu avfärda popup-menyer från en kanalremsa genom att trycka var som helst på samma kanalremsa.

Logic Remote 1.2

Nya funktioner

 • Du kan justera Channel EQ i Logic Pro X direkt från en iPad.
 • En ny vy för insticksprogram ger åtkomst till insticksprogramparametrar för Logic eller Audio Unit med Logic Pro X.
 • Med Logic Pro X kan du lägga till eller arrangera om insticksprogram på distans.
 • Reglera mikrofonen och andra inmatningsinställningar för kompatibla ljudgränssnitt
 • Nu går det att navigera bland spår i LCD-popup-menyn.
 • Om du håller ned växlingsknapparna för transportkanalerna bläddrar du genom spåren eller kanalerna.
 • Att bara trycka en gång på mitten av ett vred påverkar inte längre dess värde.
 • Pekinstrumentet Basgreppbräda är nu tillgängligt med alla tillägg.
 • I Logic Remote finns nu en möjlighet att förbigå inställningarna för viloläge på iPad.
 • Metronomens status syns nu på metronomknappen i Logic Pro X eller GarageBand.
 • Mixern öppnas nu till den senast valda vyn.

Stabilitet

 • Logic Remote avslutas inte längre oväntat när man växlar till vyn Smart Controls från vyn Trumplatta eller Ackordremsor när ett trummaskinstillägg är valt.

Allmänt

 • Om du öppnar Logic Pro X igen visas inte längre den onödiga dialogrutan Öppna ett Logic-projekt i Logic Remote när anslutningen återupprättas.
 • Logic Remote kan inte längre ändra positionen på tremolovredet i MainStage.
 • Knapparna för nästa och föregående tillägg visas nu alltid i MainStage när du väljer det första eller sista tillägget i listan med tillägg.

Logic Remote 1.1.1

 • Stöd för iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Ny smidigare design
 • Fler skalor finns nu för pekinstrument

Logic Remote 1.0.4

Åtgärdar ett problem som förhindrade att skallägen och ackordremsor uppdaterades till tonarten i det aktuella projektet.

Logic Remote 1.0.3

 • Stöd för MainStage 3.
 • Det finns nu ett reglage för att justera anslagskänsligheten på pekinstrument.
 • I Logic Remote visas inte längre menyalternativet Nytt Drummer-spår om det nuvarande Logic-projektet redan har ett Drummer-spår.
 • Skärmen för att infoga ett insticksprogram är inte längre tom när ett nytt projekt har skapats i vyn Smart Controls/Pekinstrument.
 • Menyalternativet Ta bort kortkommando visas inte längre om du trycker på en tom ruta i fönstret Kortkommandon.
 • Löser ett ovanligt problem som gör att Logic Remotes och GarageBands tidslinjer kan bli osynkroniserade med varandra. 
 • Logic Remote förhindrar inte längre iPad från att gå in i viloläge.
 • Om ett nytt tillägg skapas på kugghjulsmenyn växlar Logic Remote nu till vyn Bibliotek.
 • Innehåller flera hjälpmedelsförbättringar.

Logic Remote 1.0.2

 • Är nu kompatibelt med GarageBand för Mac (10.0).
 • Anslagsintervallet är justerbart för pekinstrument.
 • Biblioteksbläddraren och Smart Controls kan nu visas samtidigt på skärmen.
 • Innehåller olika förbättringar av prestanda och stabilitet.

Logic Remote 1.0.1

 • Innehåller flera förbättringar som löser problem som har att göra med att ansluta Logic Remote till den dator där Logic Pro X körs.
 • Löser ett problem som gör att Logic Remote kan avslutas oväntat när du byter mixerbankar samtidigt som ett reglage flyttas.
 • Löser ett problem som gör att noter kan låsas när artikuleringsinställningar ändras.
 • Löser ett problem som gör att fönstret Ackordremsor kan bli svart om ett tomt mjukvaruinstrument skapades medan det var öppet.
 • Löser ett problem som gör att Logic Remote-LCD:n ibland visar Inte ansluten trots att den är ansluten till Logic Pro X.
 • Anslagsintervallet har ökat vid spelning av mjukvaruinstrument från Logic Remote.
 • Löser ett problem som gör att noter kan fastna i Logic Pro X om du växlar bort från Logic Remote samtidigt som du håller ned toner på klaviaturet.
 • Innehåller flera förändringar som minskar risken för att noter låses när du använder ett usb-klaviatur med iPad.
 • iPad försätts inte längre i viloläge om Logic Remote skickar MIDI, eller om Logic Pro X spelar.
Publiceringsdatum: