Viktig information om Logic Remote

Lär dig mer om vad som är nytt i Logic Remote.

Nytt i Logic Remote 1.3.5

• Stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Tidigare versioner

  

Logic Remote 1.3.4

• Stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Logic Remote 1.3.3

 Nya funktioner/förbättringar

 • iPhone erbjuder nu fler pekinstrumentkontroller, inklusive gitarr, bas, trummor, Smart Strings och ackordremsor.

Mixern

 • Namnet på masterutmatningskanalen på mixern visas nu hela tiden efter att du lagt till spår.
 • Om du väljer ett mjukvaruinstrument på din iPhone visar inte kanalremsan felaktigt inmatningsreglage för ljudgränssnitt.
 • EQ:n visar åter korrekt och tillförlitligt på iOS-enheten. 
 • Externa instrumentkanalremsor som läggs till i MainStage visar nu soloknappar i Logic Remote.
 • Stereoutmatnings-kanalen visar inte längre ibland en inspelningsknapp på din iPhone. 
 • Pop-overn för insticksprograminställningar är nu öppen tills du trycker utanför dess gränser, vilket gör det lättare att prova olika inställningar.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Logic Remote avslutas inte längre plötsligt på din iPhone om enheten roteras när dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” visas. 

Allmänt

 • Om MainStage startas om när Logic Remote visar dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” stängs nu dialogrutan som förväntat efter att du öppnat en konsert. 
 • Logic Remote visar nu dialogrutan ”Öppna ett Logic-projekt för att börja” istället för mixern från det föregående projektet när en fil stängs på värden. 
 • Logic Remote gör det nu möjligt att skapa upp till sex Drummer-spår med GarageBand.
 • Tystade spår som spelas på en ackordsremsas greppbräda spelas nu in på rätt sätt i GarageBand. 
 • Forte avaktiveras nu automatiskt när arpeggiatorn aktiveras.
 • Det är nu bättre anslagskänslighet när du spelar pekinstrument.

Insticksprogram

 • Logic Remote styr nu pucken i Alchemy som förväntat. 

Logic Remote 1.3.2

Mixern

 • Rullning av mixern gör inte längre att toppmätarna slutar visa värden.
 • Ändringar i spårnamn och -färger på värden visas nu direkt i granskaren i Logic Remote.
 • Ett tryck på en tom signal i Logic Remote visar inte längre oanvändbara kommandon, till exempel Kringgå.
 • Menyn Signaler visas inte plötsligt när du trycker på en extern MIDI eller utmatningskanal.
 • Ändringar i en kanals panoreringsläge i värdens programarea visas nu direkt i Logic Remote.
 • Stereopanoreringskontroller kan nu inverteras direkt i Logic Remote.
 • Inspelningsknappen visas nu tillförlitligt om knappen Visa/Göm Aktivera för inspelning väljs i GarageBand när du använder Logic Remote i din iPhone.
 • Det är nu möjligt att lägga till ytterligare signaler med Logic Remote när den första sidan med signaler är full och det ännu inte finns några signaler på den andra sidan.

Allmänt

 • Nu visas alla rad- och taktpositionsvärden i din iPhone när spelhuvudets position är före låtens första rad.
 • Tidslinjen visas nu hela tiden efter att enheten roterats till liggande läge och sedan tillbaka till stående.
 • Hjälptaggar visas nu hela tiden på din iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Pekinstrument

 • Det är nu möjligt att ange Drum Kit som pekinstrumentinmatningen för alla mjukvarutillägg.
 • Inmatningsmetoden för pekinstrument i Logic Remote uppdateras nu tillförlitligt när tillägg ändras.
 • Tangentbordet för pekinstrument skickar inte längre ett oväntat stort antal meddelanden om att avaktivera sustain under vissa omständigheter.

Mixern

 • Nivåmätarna registrerar nu toppnivåer på ett konsekvent sätt i hela programmet.
 • Nivåmätarna visar nu värdeavläsningar.
 • Ett dubbeltryck på en tom EQ-översikt lägger till ett insticksprogram för EQ av en typ som anges av värdprogrammet.
 • Ett dubbeltryck på kompressorplatsen infogar nu ett insticksprogram för Compressor.
 • Ett dubbeltryck på ett volymreglage ställer nu dess förstärkning till 0 dB.
 • Mixerkanaler visar nu en klippindikator på din iPhone.
 • Det är nu möjligt att nollställa alla nivåmätare genom att trycka på toppmätarvisaren på en mätare.
 • Det är nu möjligt att kringgå individuella signaler i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Det är nu möjligt att tilldela nya signaler i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Signaler som kringgåtts dimmas nu i Logic Remote Mixer-vyn.
 • Insticksprogram som tilldelats till kanalremsor kan nu öppnas med ett dubbeltryck.
 • Om du tar bort den sista signalen från banken för signal 5-8 på din iPhone växlar nu vyn till banken för signal 1-4 som förväntat.
 • Skalan på mastermätaren på din iPhone visas inte längre som linjär när exponentiellt valts i inställningarna för Logic.
 • Knapparna Prev/Next (Föreg/Nästa) har nu rätt namn i EXS24.

Viktiga kommandon

 • Viktiga kommandoknappar i Logic Remote tänds nu för att visa sitt läge.

Allmänt

 • Logic Remote har nu stöd för automatiseringslägen i Trim och Relative.
 • Logic Remote visar nu på ett tillförlitligt vis rätt sökväg till valda korrigeringar.
 • Logic Remote skickar inte längre oväntade meddelanden om att avaktivera sustain vid starten av en MIDI-inspelning.
 • Mellanslaget på ett iPad Pro Smart Keyboard kan nu användas för start och stopp.

Logic Remote 1.3

Nya funktioner och förbättringar

 • Lägger till stöd för iPad Pro och iPhone.
  (iPhone-versionen är bara kompatibel med Logic Pro X och är begränsad till transportreglage, dubbla reglage för kanalremsor, inspelningsautomatisering och tillgång till viktiga kommandon)
 • Du kan nu ansluta flera enheter som kör Logic Remote samtidigt till samma värdprogram.
 • Du kan nu dra viktiga kommandoknappar till nya platser i vyn Viktiga kommandon.
 • Knappen Återställ solo styr nu knappen för att avsluta/återställa solo i Logic Pro X.

Förbättringar för iPad Pro

 • Den högre upplösningen på iPad Pro gör det möjligt för den att visa mer:
  • Antalet synliga kanalremsor i mixern ökar från 9 till 12.
  • Det högsta antalet pianotangenter som kan spelas samtidigt ökar från 31 till 41.
  • Antalet synliga knappar för viktiga kommandon ökar från 24 till 35.
  • Antalet ackordremsor som kan spelas samtidigt ökar från 8 till 12.
 • Logic Remote på iPad Pro inkluderar en sammanslagen vy som innehåller en rad tangentkommandon utöver vyn för Smart Controls och pekinstrument och vyn för ackordremsor.
 • På iPad Pro kombineras kanalremsan med gränssnittet för insticksprogram. Det gör det möjligt för dig att använda kedjan för insticksprogram utan att återgå till mixervyn.

Tillförlitlighet

 • Logic Remote 1.3 innehåller olika åtgärder och förbättringar för att förbättra anslutningar.

Tangentkommandon 

 • Fönstret Tangentkommandon uppdateras nu som förväntat vid återanslutning till en värd.
 • Ett tryck på en otilldelad tangentkommandocell i Logic Remote orsakar inte längre att skärmen i Logic Pro X blinkar.

Insticksprogram

 • Det är inte längre nödvändigt att öppna ett insticksprogramfönster för kanal-EQ på värden för Logic Remote för att visa EQ-kurvan.
 • Justering av reglaget för ES2 Digiwaves från Logic Remote gör inte längre att ES2 oväntat rullar genom vågor.

Pekinstrument

 • Skärmtangentbordet spelar nu upp ljud som förväntat efter växling från tangentbordet till ackordremsor och sedan tillbaka till tangentbordet.

Logic Remote 1.2.3

 • EQ-grafen på kanal-EQ:n ritar nu korrekt.
 • Förstärkningsvärden på kanal-EQ:n visas nu på rätt plats på skärmen.
 • När Logic Remote används med GarageBand visar det inte längre knapparna Note Repeat och Spot Erase i vyn Drum Pads.

Logic Remote 1.2.2

Nya funktioner

 • Logic Remote innehåller nu en flikad Transform Pad och X/Y Pad Smart Controls för Alchemy instruments.
 • Det är nu möjligt att skapa fler än ett Drummer-spår i Logic Pro X eller GarageBand med Logic Remote.
 • Ett dubbeltryck på ett instrumentspår öppnar nu insticksprogrammet Instrument.

Ytterligare uppdateringar

 • Innehåller allmänna förbättringar av stabiliteten.
 • Logic Remote visar nu samma varningsdialogruta som Logic Pro X när läget Automation Write har valts.
 • När du väljer en ingång eller utgång i Logic Remote markeras den nuvarande kanalen med en bock.

Logic Remote 1.2.1

Nya funktioner

 • Logic Remote visar inte längre en onödig Solo-knapp på externa MIDI-kanalremsor.
 • Redigering av grafer i Graphic EQ svarar nu snabbare.
 • Du kan nu avfärda popup-menyer från en kanalremsa genom att trycka var som helst på samma kanalremsa.

Logic Remote 1.2

Nya funktioner

 • Du kan justera Channel EQ i Logic Pro X direkt från en iPad.
 • En ny vy för insticksprogram ger åtkomst till insticksprogramparametrar för Logic eller Audio Unit med Logic Pro X.
 • Med Logic Pro X kan du lägga till eller arrangera om insticksprogram på distans.
 • Reglera mikrofonen och andra inmatningsinställningar för kompatibla ljudgränssnitt
 • Nu går det att navigera bland spår i LCD-popup-menyn.
 • Om du håller ned växlingsknapparna för transportkanalerna bläddrar du genom spåren eller kanalerna.
 • Att bara trycka en gång på mitten av ett vred påverkar inte längre dess värde.
 • Pekinstrumentet Basgreppbräda är nu tillgängligt med alla tillägg.
 • I Logic Remote finns nu en möjlighet att förbigå inställningarna för viloläge på iPad.
 • Metronomens status syns nu på metronomknappen i Logic Pro X eller GarageBand.
 • Mixern öppnas nu till den senast valda vyn.

Stabilitet

 • Logic Remote avslutas inte längre oväntat när man växlar till vyn Smart Controls från vyn Trumplatta eller Ackordremsor när ett trummaskinstillägg är valt.

Allmänt

 • Om du öppnar Logic Pro X igen visas inte längre den onödiga dialogrutan Öppna ett Logic-projekt i Logic Remote när anslutningen återupprättas.
 • Logic Remote kan inte längre ändra positionen på tremolovredet i MainStage.
 • Knapparna för nästa och föregående tillägg visas nu alltid i MainStage när du väljer det första eller sista tillägget i listan med tillägg.

Logic Remote 1.1.1

 • Stöd för iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Ny smidigare design
 • Fler skalor finns nu för pekinstrument

Logic Remote 1.0.4

Åtgärdar ett problem som förhindrade att skallägen och ackordremsor uppdaterades till tonarten i det aktuella projektet.

Logic Remote 1.0.3

 • Stöd för MainStage 3.
 • Det finns nu ett reglage för att justera anslagskänsligheten på pekinstrument.
 • I Logic Remote visas inte längre menyalternativet Nytt Drummer-spår om det nuvarande Logic-projektet redan har ett Drummer-spår.
 • Skärmen för att infoga ett insticksprogram är inte längre tom när ett nytt projekt har skapats i vyn Smart Controls/Pekinstrument.
 • Menyalternativet Ta bort kortkommando visas inte längre om du trycker på en tom ruta i fönstret Kortkommandon.
 • Löser ett ovanligt problem som gör att Logic Remotes och GarageBands tidslinjer kan bli osynkroniserade med varandra. 
 • Logic Remote förhindrar inte längre iPad från att gå in i viloläge.
 • Om ett nytt tillägg skapas på kugghjulsmenyn växlar Logic Remote nu till vyn Bibliotek.
 • Innehåller flera hjälpmedelsförbättringar.

Logic Remote 1.0.2

 • Är nu kompatibelt med GarageBand för Mac (10.0).
 • Anslagsintervallet är justerbart för pekinstrument.
 • Biblioteksbläddraren och Smart Controls kan nu visas samtidigt på skärmen.
 • Innehåller olika förbättringar av prestanda och stabilitet.

Logic Remote 1.0.1

 • Innehåller flera förbättringar som löser problem som har att göra med att ansluta Logic Remote till den dator där Logic Pro X körs.
 • Löser ett problem som gör att Logic Remote kan avslutas oväntat när du byter mixerbankar samtidigt som ett reglage flyttas.
 • Löser ett problem som gör att noter kan låsas när artikuleringsinställningar ändras.
 • Löser ett problem som gör att fönstret Ackordremsor kan bli svart om ett tomt mjukvaruinstrument skapades medan det var öppet.
 • Löser ett problem som gör att Logic Remote-LCD:n ibland visar Inte ansluten trots att den är ansluten till Logic Pro X.
 • Anslagsintervallet har ökat vid spelning av mjukvaruinstrument från Logic Remote.
 • Löser ett problem som gör att noter kan fastna i Logic Pro X om du växlar bort från Logic Remote samtidigt som du håller ned toner på klaviaturet.
 • Innehåller flera förändringar som minskar risken för att noter låses när du använder ett usb-klaviatur med iPad.
 • iPad försätts inte längre i viloläge om Logic Remote skickar MIDI, eller om Logic Pro X spelar.
Publiceringsdatum: