Åtgärda över- eller underskanning på din tv eller projektor

Om innehåll från din Mac eller Apple TV inte får plats på tv:n eller projektorn letar du efter inställningar som justerar eller kompenserar för underskanning eller överskanning.

Om över- och underskanning

Överskanning är när marginalerna på bilden är dolda utanför skärmens gränser, som om bilden är inzoomad.

Underskanning ses vanligtvis som pillarboxing eller letterboxing: svarta kanter visas på sidorna av bilden, eller över och under den. Detta bevarar bildförhållandet, så att du kan se hela bilden.

Exempel på överskanning
Överskanning

Exempel på underskanning
Underskanning


Kontrollera inställningarna på din Mac

Följ dessa steg medan din tv eller projektor visar innehåll från din Mac:

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.
  2. Klicka på Bildskärmar.
  3. I Bildskärmsinställningar för tv:n eller projektorn letar du efter en inställning som heter Underskanning.
    • Om inställningen är tillgänglig för din tv eller projektor kan du använda den för att justera bildstorleken.
    • Om inställningen inte är tillgänglig för din tv eller projektor kan du välja en annan skärmupplösning.
    • Om dessa inställningar inte hjälper kontrollerar du inställningarna på din tv eller projektor istället.

Kontrollera inställningarna på din Apple TV

På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > AirPlay (eller AirPlay och Homekit) > Underskanning för AirPlay-skärm.

På Apple TV (3:e generationen) eller Apple TV (2:a generationen) går du till Inställningar > Ljud och video > Justera för AirPlay-överskanning. 

Kontrollera inställningarna på din tv eller projektor

De flesta tv-apparater och projektorer har bildinställningar som du kan komma åt med knapparna på fjärrkontrollen, tv:n eller projektorn. Leta efter namn som underskanning, zoom, bildförhållande, presentationsläge, datorläge, skärmpassning, skärmfyllning eller format. Om du behöver hjälp läser du bruksanvisningen för din tv eller projektor, eller kontaktar tillverkaren.

Publiceringsdatum: