Om överskanning och underskanning på Mac, Apple TV eller andra bildskärmar

Ta reda på varför innehåll inte passar på din TV eller projektor och hur du ändrar inställningarna för överskanning eller underskanning.

Överskanning


Överskanning avser en beskuren bild på din TV-skärm. Här är några exempel:

  • En inställning på din TV zoomar in i filmens innehåll så att du inte kan se filmens ytterkanter.
  • TV-apparatens plastkant blockerar en del av skärmen så att du inte kan se kanterna på innehållet.

 

Underskanning


Underskanning är vanligtvis avsiktlig och avser de svarta fält som visas runt en film eller ett TV-program. Fälten visas eftersom innehållet filmades med andra proportioner än TV-apparatens skärm. Här är några exempel:

  • Svarta fält visas ovanför och under en film eftersom den har ett bredare format än TV-apparatens skärm. 
  • Svarta fält visas till vänster och höger om ett TV-program eftersom den har ett mindre format än TV-apparatens skärm.

Justera skärmstorleken

När du visar innehåll från en Mac-dator eller en iOS-enhet på en TV-apparat eller projektor kan du justera skärmstorleken så att den passar TV-apparaten eller projektorn. Du hittar dessa inställningar på Mac-datorn, Apple TV eller i menyn för TV-apparaten eller projektorn.

Justera från Menyn på Mac-datorn

Om du använder skärmdubblering från Mac-datorn till en TV eller projektor går du till Systeminställningar > Bildskärmar. Härifrån kan du använda reglaget för att justera överskannings- och underskanningsinställningen. 

Om du ser ett alternativ för att ändra skärmupplösningen kan du välja en inställning som stämmer med dimensionerna på TV-apparaten eller projektorn. Om du är osäker kan du kontrollera handboken till TV-apparaten eller projektorn för att se vilken skärmupplösning som är lämplig.

Justera från menyn på Apple TV

Om du använder AirPlay för att titta på innehåll från Mac-datorn eller iOS-enheten på TV-apparaten eller projektorn kan du justera storleken på bilden i menyn Inställningar på Apple TV.

  • På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > AirPlay > Underskanning för AirPlay-skärm.
  • På Apple TV (2:a eller 3:e generationen) går du till Inställningar > Ljud och video > Justera för AirPlay-överskanning. 

Justera från menyn på TV-apparaten eller projektorn

På en del TV-apparater och projektorer kan du justera överskanning eller underskanning från en inställningsmeny eller med en knapp på fjärrkontrollen. Titta efter en zoomknapp eller leta efter en meny som kallas Aspect Ratio (bildförhållande), presentationsläge, datorläge eller liknande på TV-apparaten eller projektorn. 

Om du behöver mer hjälp kan du kontrollera handboken som medföljde TV-apparaten eller projektorn eller kontakta tillverkaren.

Publiceringsdatum: