Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.0.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 6.0.5.

Safari 6.0.5 kan hämtas och installeras via inställningarna för Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Safari 6.0.5

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-0879: Atte Kettunen på OUSPG

  CVE-2013-0991: Jay Civelli från Chromium development community

  CVE-2013-0992: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-0993: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0994: David German från Google

  CVE-2013-0995: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0996: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

  CVE-2013-0998: pa_kt i samarbete med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-0999: pa_kt i samarbete med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-1000: Fermin J. Serna från Google Security Team

  CVE-2013-1001: Ryan Humenick

  CVE-2013-1002: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1003: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1004: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1005: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1006: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1007: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1008: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1009: Apple

  CVE-2013-1010: miaubiz

  CVE-2013-1011: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1023: Google Chrome Security Team (Inferno)

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: Ett problem med skriptkörning på flera platser förekom i hanteringen av iFrame-ramar. Problemet åtgärdades genom förbättrad ursprungsspårning.

  CVE-ID

  CVE-2013-1012: Subodh Iyengar och Erling Ellingsen på Facebook

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Effekt: Om du kopierar och klistrar in ett skadligt HTML-fragment kan det leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: En attack via skriptkörning förekom i hanteringen av kopierade och inklistrade data i HTML-dokument. Det här problemet åtgärdades genom ytterligare validering av inklistrat innehåll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0926: Aditya Gupta, Subho Halder, och Dev Kar på xys3c (xysec.com)

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.3

  Effekt: Att följa en länk med skadligt innehåll kunde ge oväntat beteende på målsidan

  Beskrivning: XSS Auditor kan skriva om URL:er för att förhindra attacker via skriptkörning över flera platser. Detta kan leda till skadliga ändringar av beteendet när formulär skickas. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad URL-validering.

  CVE-ID

  CVE-2013-1013: Sam Power på Pentest Limited

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: