Om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.4

Läs om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.4.

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.7.4.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

QuickTime 7.7.4

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Öppning av en uppsåtligt skapad skadlig TeXML-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av TeXML-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1015: Aniway.Anyway@gmail.com i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av H.263-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1016: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ”dref”-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1017: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av H.264-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1018: G Geshev i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig MP3-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av MP3-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0989: G. Geshev i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Buffertspill förekom vid hanteringen av Sorenson-kodade filmfiler. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1019: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av JPEG-kodade data. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1020: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig QTIF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av QTIF-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0987: roob i samarbete med iDefense VCP

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om en uppsåtligt skapad skadlig filmfil öppnas kan det leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av JPEG-kodade filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1021: Mil3s beep i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ”enof”-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0986: Tom Gallagher (Microsoft) och Paul Bates (Microsoft) i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig FPX-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av FPX-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0988: G. Geshev i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Uppspelning av en skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ”mvhd”-atomer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-1022: Andrea Micalizzi aka rgod i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: