iOS 6: Apple FIPS iOS Cryptographic Modules 3.0

Lär dig mer om FIPS i iOS 6.

iOS Cryptographic-modulerna, Apple iOS CoreCrypto Module 3.0 och Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 3.0 kräver ingen installation eller konfiguration för FIPS-läge för FIPS 140-2-kompatibilitet på enheter som kör iOS 6.

Fullständiga instruktioner om hur du använder moduler på ett korrekt sätt finns i Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: