Använd Apple Diagnostics till att testa din Mac

Apple Diagnostics, tidigare känt som Apple Hardware Test, kan kontrollera din Mac efter problem med hårdvara.

Om du tror att din Mac kan ha ett problem som rör hårdvaran kan du använda Apple Diagnostics till att avgöra vilken hårdvarukomponent som kan ha problem. Apple Diagnostics föreslår även lösningar och hjälper dig med att kontakta Apple-supporten för hjälp.

Förbereda din Mac

 1. Stäng av din Mac.
 2. Koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus, bildskärm, Ethernet-anslutning (om tillämpligt) och anslutning till strömkälla.
 3. Kontrollera att din Mac står på en hård, platt och stabil yta med god ventilation.


Starta Apple Diagnostics

Avgör om du använder en Mac med Apple-chip och utför sedan lämpliga steg:

Apple-chip

 1. Slå på din Mac och fortsätt hålla ned strömbrytaren medan datorn startar.
 2. Släpp när fönstret med startalternativ visas. Det innehåller en kugghjulssymbol märkt Alternativ.
 3. Tryck på Kommando (⌘)-D på ditt tangentbord.
   

Intel-processor

 1. Starta din Mac och tryck och håll sedan omedelbart ned D-tangenten på tangentbordet medan datorn startar. 
 2. Släpp när förloppsindikatorn visas eller du uppmanas att välja ett språk.
   

Visa testresultatet

Apple Diagnostics visar en förloppsindikator medan din Mac kontrolleras:

förloppsindikator som visar att macOS Diagnostics körs

När testet är klart visar Apple Diagnostics resultatet, inklusive en eller flera referenskoder. Läs mer om referenskoder i Apple Diagnostics.

macOS Diagnostics-resultat. Inga problem hittades.

Om du vill upprepa testet klickar du på Kör testet igen eller trycker på Kommando-R.

Starta om din Mac genom att klicka på Starta om eller trycka R.

Stäng av genom att klicka på Stäng av eller trycka på S. 

Om du vill ha information om alternativ för service och support ser du till att din Mac är ansluten till internet och klickar sedan på Kom igång eller trycker på Kommando-G. Datorn startas om med en webbsida som innehåller mer information. När du är klar väljer du Starta om eller Stäng av från Apple-menyn.


Läs mer

Om det inte går att starta Apple Diagnostics med D-tangenten på en Intel-baserad Mac provar du dessa lösningar:

Publiceringsdatum: