Så här använder du Apple Diagnostics på din Mac

Apple Diagnostics testar om din Mac har hårdvaruproblem och föreslår lösningar.

Om du tror att ett problem på din Mac är ett hårdvarufel kan du använda Apple Diagnostics för att avgöra vilken hårdvarukomponent det är som orsakar problemet. Apple Diagnostics föreslår även lösningar och hjälper dig med att kontakta Apple-supporten för hjälp.

Om din Mac lanserades före juni 2013 har den Apple Hardware Test istället. 

Så här använder du Apple Diagnostics

 1. Koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus, bildskärm, Ethernet-anslutning (om tillämpligt) och anslutning till strömkälla.
 2. Kontrollera att din Mac står på en hård, platt och stabil yta med god ventilation.
 3. Stäng av datorn.
 4. Starta din Mac och tryck sedan genast ned tangenten D på tangentbordet. Håll ned tills du ser en skärm där du ombeds välja språk. När du angett ditt språk visar Apple Diagnostics med en förloppsindikator att din Mac undersöks.
 5. Det tar 2–3 minuter att undersöka din Mac. Om några fel hittas föreslår Apple Diagnostics lösningar och visar referenskoder. Skriv ned referenskoderna innan du fortsätter.
 6. Nu kan du välja mellan följande alternativ:
  • Om du vill upprepa testet klickar du på ”Kör testet igen” eller trycker på Kommando (⌘)-R.
  • Om du vill ha mer information, till exempel om dina service- och supportalternativ, klickar du på ”Kom igång” eller trycker på Kommando-G.
  • Starta om din Mac genom att klicka på Starta om eller trycka R.
  • Stäng av genom att klicka på Stäng av eller trycka på S. 

Om du väljer att du vill ha mer information startar din Mac från Återställning för macOS och tar dig till en webbsida där du ombeds att välja land eller region. Klicka på knappen ”Jag samtycker till att informationen skickas” för att skicka serienumret och referenskoderna till Apple. Följ sedan anvisningarna på skärmen om service och support. När du är klar väljer du Starta om eller Stäng av från Apple-menyn.

Det här steget kräver en Internetanslutning. Om datorn inte är ansluten till Internet visas en sida som beskriver hur du ansluter den.


Läs mer

Om Apple Diagnostics inte startar när du håller ned tangenten D vid start:

 • Om du använder ett lösenord för fast programvaran stänger du av det. Du kan aktivera det igen när du är klar med Apple Diagnostics.
 • Håll ned Alternativ-D vid start för att försöka starta Apple Diagnostics över Internet.
Publiceringsdatum: