Så här använder du Apple Diagnostics på din Mac-dator

Apple Diagnostics testar om din Mac-dator har hårdvaruproblem och föreslår lösningar.

När du har isolerat ett problem på din Mac-dator till ett troligt hårdvarufel kan du använda Apple Diagnostics som en hjälp för att avgöra vilken hårdvarukomponent det är som orsakar problemet. Apple Diagnostics föreslår även lösningar och hjälper dig med att kontakta Apple-supporten för hjälp.

Om din Mac-dator lanserades före juni 2013 använder den Apple Hardware Test istället. 

Så här använder du Apple Diagnostics

 1. Koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus, bildskärm, Ethernet-anslutning (om tillämpligt) och anslutning till strömkälla.
 2. Kontrollera att din Mac-dator står på en arbetsyta som är hård, platt, stabil och väl ventilerad.
 3. Stäng av datorn.
 4. Starta Mac-datorn och tryck sedan genast ned tangenten D på tangentbordet. Håll ned tills du ser en skärmbild där du ombeds välja språk. När Apple Diagnostics identifierat ditt språk visar en förloppsindikator att din Mac-dator kontrolleras:
 5. Det tar 2–3 minuter att kontrollera Mac-datorn. Om några fel hittas föreslår Apple Diagnostics lösningar och visar referenskoder. Skriv ned referenskoderna innan du fortsätter.
 6. Välj mellan följande alternativ:
  • Upprepa testet igen genom att klicka på Kör testet igen eller tryck Kommando (⌘)-R.
  • Om du vill ha mer information, till exempel om dina service- och supportalternativ, klickar du på Kom igång eller trycker på Kommando-G.
  • Starta om Mac-datorn genom att klicka på Starta om eller tryck R.
  • Stäng av genom att klicka på Stäng av eller tryck S. 

Om du väljer att få mer information startar din Mac-dator från Återställning för macOS och visar en webbsida där du ombeds att välja land eller region. Klicka på knappen Jag samtycker till att informationen skickas för att skicka serienumret och referenskoderna till Apple. Följ sedan anvisningarna på skärmen om service och support. När du är klar väljer du Starta om eller Stäng av från Apple-menyn.

Det här steget kräver en internetanslutning. Om datorn inte är ansluten till internet visas en sida som beskriver hur du ansluter.


Läs mer

Om Apple Diagnostics inte startar när du håller ned tangenten D vid start:

Publiceringsdatum: