Skicka ett gruppmeddelande på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du startar ett gruppmeddelande. Namnge din grupp, lägg till eller ta bort personer från gruppen, slå av notiser eller lämna konversationen.

Kom igång

Typer av gruppmeddelanden

Det finns tre typer av gruppmeddelanden som du kan se: grupp-iMessage, grupp-MMS och grupp-SMS. Appen Meddelanden väljer automatiskt vilken typ av gruppmeddelande som ska skickas baserat på vilka inställningar, nätverksanslutningar och abonnemang du och mottagarna har. Till exempel:

 • Om du och mottagarna använder Apple-enheter och ni har iMessage påslaget skickas gruppmeddelandet som ett iMessage-meddelande.
 • Om du skickar ett gruppmeddelande till personer som inte använder iMessage skickas meddelandet som ett MMS eller ett SMS.

Grupp-iMessage

Dessa meddelanden visas i blå textbubblor och skickas via Apple istället för din operatör. De är dessutom skyddade med komplett kryptering. I en iMessage-gruppkonversation kan alla:

 • Skicka och ta emot bilder, videor och ljudmeddelanden
 • Se alla svar från gruppen
 • Skicka och ta emot meddelandeeffekter som skisser, animationer, bubbeleffekter och annat
 • Dela deras plats med gruppen
 • Ge gruppen ett namn, lägga till eller ta bort personer från gruppen, slå av notiser eller lämna gruppen

Grupp-MMS

Dessa meddelanden visas i gröna textbubblor och skickas via operatören istället för Apple. I ett grupp-MMS kan alla:

 • Skicka och ta emot bilder och videor
 • Se alla svar från gruppen
 • Slå av notiser

Grupp-SMS

Dessa meddelanden visas också i gröna textbubblor och skickas via operatören. Grupp-SMS stöder inte multimediebilagor, som bilder eller videor. När du skickar ett grupp-SMS skickas alla svar som separata textmeddelanden och mottagarna kan inte se de andra svaren från gruppen.

Skicka ett gruppmeddelande

 1. Öppna Meddelanden och tryck på  för att skapa ett nytt meddelande.
 2. Ange mottagarnas namn eller tryck på lägg till kontakt för att lägga till kontakter.
 3. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på Skicka symbolen skicka.

Kontrollera att MMS-meddelanden är aktiverade om du vill skicka grupp-MMS på en iPhone. Gå till Inställningar > Meddelanden och slå på MMS-meddelanden.

Om du inte ser ett alternativ för att slå på MMS-meddelanden eller Gruppmeddelanden kontaktar du operatören och kontrollerar om ditt abonnemang har stöd för grupp-MMS.

Läskvitton visas inte i gruppmeddelanden.

Namnge en gruppkonversation

Har du flera iMessage-gruppkonversationer? Namnge dina iMessage-gruppkonversationer så att de blir enklare att hitta. Namnge din grupp:

 1. Tryck på en gruppkonversation och tryck sedan högst upp i konversationen.
 2. Tryck på .
 3. Ange ett namn och tryck sedan på Klar.

Du kan bara namnge gruppmeddelanden för iMessage. Inte gruppmeddelanden för MMS.

Lägga till eller ta bort någon från en gruppkonversation

Vem som helst i ett grupp-iMessage kan lägga till eller ta bort någon från konversationen. Du kan ta bort en person från ett grupp-iMessage som har minst tre andra personer. Du kan inte lägga till eller ta bort personer från grupp-MMS eller grupp-SMS.

Lägga till en person

 1. Tryck på den gruppkonversation som du vill lägga till någon i.
 2. Tryck högst upp på gruppkonversationen.
 3. Tryck på  och sedan på Lägg till kontakt.
 4. Ange kontaktinformationen för personen du vill lägga till. Tryck sedan på Klar.

Ta bort en person

 1. Tryck på gruppkonversationen som innehåller kontakten som du vill ta bort.
 2. Tryck högst upp på gruppkonversationen.
 3. Tryck på  och svep till vänster på namnet på den person som du vill ta bort.
 4. Tryck på Ta bort och sedan på Klar.
   

Publiceringsdatum: