iPhoto, Aperture: Definitioner för bildstorlek

Läs mer om bildstorlek och de termer som används för att beskriva bildstorlek. 

Pixel
En pixel eller bildpunkt är den minsta enhet i en skärm, kamerasensor eller bild med ett enskilt färgvärde. Bilder består av pixlar (kallas även ”px”).

En kamerasensors storlek anges vanligen i det totala antalet pixlar. Om sensorn är 4 000 pixlar bred och 3 000 pixlar hög har du en sensor med 12 000 000 pixlar eller 12 megapixlar. Moderna datorskärmar har fasta vågräta och lodräta pixelmått. Skärmar i olika storlekar kan ha lika många pixlar men olika upplösningar (se avsnittet Upplösning nedan).

 

Upplösning
Upplösning är ett mått på antalet pixlar per längdenhet och uttrycks vanligen som PPI (Pixels Per Inch, pixlar per tum) eller DPI (Dots Per Inch, punkter per tum).

  • Det korrekta sättet att ange skärm- eller bildupplösning är PPI. En 30-tums bildskärm med 1 920 × 1 080 pixlar har en horisontell upplösning på 64 PPI (1 920 pixlar/30 tum = 64 PPI). Den vertikala upplösningen är oftast samma värde så att pixlarna är kvadratiska och inte förvränger bilderna.
  • DPI är en term från tryckteknik och innebär tryckta punkter i ett rastermönster. När en bild skrivs ut i tillräckligt hög upplösning, kan du inte urskilja punkterna utan ser istället en jämn övertoning. Vissa skrivare simulerar toningar med ett rastermönster: 

 

Omsampling
När du visar en bild på en bildskärm kan du visa varje pixel i bilden som en pixel på skärmen eller skala om bilden för att beräkna om bildpixlarna, eftersom du inte kan ändra storlek på skärmens pixlar. Det kan vara så enkelt som att multiplicera befintliga pixlar för att skala upp bilden, eller använda mer intelligenta algoritmer för interpolering. Nedskalning görs med liknande metoder.

Obs! Om du samplar om en bild flera gånger kan det leda till kvalitetsförluster. För bästa resultat bör du starta med originalbilden och skala upp eller ned den direkt till utstorleken (undvik till exempel att skala ned från en uppskalad bild).

 

Bildstorlek
När bildstorleken anges i pixlar utan att upplösningen anges, är den faktiska bildstorleken som visas okänd. Om du vill ha storleken i tum delar du storleken i pixlar med upplösningen i PPI. (Multiplicera storleken med 2,54 om du vill ha storleken i cm.)

Exempel: Om en bild på 4 000 × 3 000 pixlar har en upplösning på 3 000 dpi, skrivs den ut som ett foto på 13,33 × 10 tum (33,85 × 25,4 cm). I 150 dpi skrivs bilden ut som ett foto på 26,67 × 20 tum (67,74 × 50,8 cm).

Om du vill att en bild ska skrivas ut i en viss storlek, kan du antingen låta programvaran ändra upplösningen och låta skrivardrivrutinen sampla om bilden för utskrift, eller så kan du sampla om den manuellt till rätt upplösning, vilket innebär att ändra bildens pixelstorlek. I de flesta fall ger båda alternativen samma effekt.

Publiceringsdatum: