Använda ett administratörslösenord när användare för FileVault-åtkomst importeras från en fil

När du använder kommandot fdesetup för att importera användare från en fil, ska du ange ett administratörslösenord i lösenordsfältet på översta nivån.

När du förbereder en plist-fil för att aktivera en lista över användare för kommandot fdesetup add -inputplist, ska du använda ett administratörslösenord i lösenordsfältet på översta nivån.

Obs! Om du använder återställningsnyckeln i lösenordsfältet på översta nivån kan ett fel returneras. Använd ett administratörslösenord i stället.

Läs mer

Mer information om att använda det här kommandoradsverktyget finns på man-sidan för fdesetup.

Det här är ett exempel på en egenskapslistfil som kan importeras:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • admin är kortnamnet för en administratörsanvändare
  • Apple123 är lösenordet för användaren ”admin”
  • travis är kortnamnet för en användare som ska aktiveras
  • topsecret är lösenordet för användaren ”travis”
Publiceringsdatum: