Överföra din AppleCare-plan

Om du har betalat för hela din AppleCare-plan och vill sälja eller ge bort din Apple-enhet kan du även överföra ägandet av din AppleCare-plan. Om du betalar för din AppleCare-plan månadsvis är den kopplad till ditt Apple-ID för fakturering och kan inte överföras till ett nytt Apple-ID.

När vi byter ut din enhet istället för att reparerar den, överför vi automatiskt din plan till din nya enhet. Om den inte kan överföras erbjuder vi andra alternativ.

Du behöver detta

 • AppleCare-avtalsnumret. Logga in på Min support och titta under enheten.
 • Serienumret för enheten som din AppleCare-plan för närvarande omfattar
 • Den nya enhetens serienummer
 • De ursprungliga kvittona för AppleCare-planen och båda enheterna

Om du överför din AppleCare-plan till en annan person, behöver vi också få veta om du köpt enheten från Apple eller en återförsäljare samt den nya ägarens namn och adress.

Kontrollera din rätt till service

När du har dina dokument kontrollerar du täckningen och går igenom villkoren för att se om du kan överföra täckningen av din AppleCare Protection Plan eller AppleCare+

Om du har AppleCare+ med stöld och förlust kontrollerar du dina försäkringsdokument för att få mer information.

Skicka in din begäran

Om överföring av AppleCare-planen är tillåten i ditt land eller region kontaktar du oss för att inleda processen. Välj hur du vill nå oss:

 • Kontakta oss online
 • Ring Apple-supporten och säg ”Jag behöver hjälp med att överföra en AppleCare-produkt”.
 • Skicka ett brev och ta med följande:
  • AppleCare-avtalsnumret
  • Kopior av alla kvitton
  • Serienumret för Apple-enheten
  • Ditt telefonnummer, e-postadress och postadress
    

USA och Kanada:
Apple Inc. 
ATTN: Agreement Administration 
MS: 217-AC 
2511 Laguna Blvd
Elk Grove, CA 95758
USA

Japan:
Postnummer: 106-6140
Apple Mail Center
Roppongi Hills
6-10-1, Roppongi
Minato-ku, Tokyo, Japan

Alla övriga regioner:

Publiceringsdatum: