Överföra din AppleCare-plan

Om du säljer eller ger bort din enhet kan det vara möjligt att överföra din AppleCare-plan till den nya ägaren.

Överför din AppleCare-plan till en ny ägare

  1. Logga in på Min support och ta reda på numret för ditt AppleCare-avtal, serienumret för enheten och garantibeviset för din AppleCare-plan.
  2. Leta reda på det ursprungliga kvittot för enheten.
  3. Ta reda på den nya ägarens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  4. Kontakta Apple-supporten.

För vissa typer av AppleCare-planer och i vissa länder eller regioner går det kanske inte att överföra din AppleCare-plan till en ny ägare. Mer information hittar du i villkoren för AppleCare. Om du inte är säker på vilket abonnemang du har kontrollera din rätt till service.

Om du betalar månadsvis eller årsvis

Om du gör månatliga eller årliga betalningar* för din AppleCare-plan och din plan redan är kopplad till ett Apple-ID kan den inte överföras till en ny ägare.

* I vissa länder och regioner kan du ha alternativet att betala för din AppleCare-plan månadsvis eller årsvis. Det här alternativet finns inte för alla AppleCare-planer eller i alla länder eller regioner.

Om du får en bytesenhet

Om vi byter ut din enhet istället för att reparera den överför vi automatiskt din plan till din nya enhet. Om den inte kan överföras erbjuder vi andra alternativ.

Publiceringsdatum: