Överföra din AppleCare-plan

Om du säljer eller ger bort din enhet och du vill överföra din AppleCare-plan till den nya ägaren ska du kontakta Apple-supporten.

Överför din AppleCare-plan till en ny ägare

  1. Logga in på Min support och ta reda på numret för ditt AppleCare-avtal, serienumret för enheten och garantibeviset för din AppleCare-plan.
  2. Sök reda på det ursprungliga kvittot för enheten.
  3. Ta reda på den nya ägarens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  4. Kontakta Apple-supporten.

I en del länder och regioner går det inte att överföra en AppleCare-plan till en ny ägare. Läs i villkoren för mer information.

Om du betalar varje månad

Om du betalar för din AppleCare-plan varje månad är planen kopplad till ditt Apple-ID och kan inte överföras till en ny ägare.

Om du får en bytesenhet

Om vi byter ut din enhet istället för att reparera den, överför vi automatiskt din plan till din nya enhet. Om den inte kan överföras erbjuder vi andra alternativ.

Publiceringsdatum: