Så här hanterar du din AppleCare-plan

Om du behöver hantera eller säga upp en AppleCare+-plan eller AppleCare Protection Plan kan vi hjälpa dig.

Hantera en AppleCare-plan som betalas månadsvis

Om du betalar för din AppleCare-plan månadsvis kan du hantera planen från din iOS-enhet, Mac eller pc. Din AppleCare-plan använder betalningsinformationen som är kopplad till ditt Apple-ID. Lär dig hur du ändrar betalningsinformation för ditt Apple-ID.

Du kan visa eller säga upp en AppleCare-plan som faktureras månadsvis tillsammans med dina övriga Apple-tjänster. Hantera dina tjänster.

Om din AppleCare-plan inte är kopplad till dina andra tjänster eller om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Säga upp en AppleCare-plan som har betalats i sin helhet

Om du har betalat för hela din AppleCare-plan finns det några saker som du ska tänka på när du säger upp den:

  • Om du annullerar din AppleCare-plan inom 30 dagar efter inköpsdatumet får du full återbetalning, minus värdet för eventuella tjänster som redan tillhandahållits.
  • Om du annullerar din AppleCare-plan mer än 30 dagar efter inköpet, får du en återbetalning utifrån en procentuell beräkning av hur mycket tid som återstår av planen, minus värdet för eventuella tjänster som redan tillhandahållits. Det finns mer information om AppleCare Protection Plan eller AppleCare+ i villkoren för AppleCare-produkten. Om du har AppleCare+ med stöld och förlust finns mer information i försäkringsdokumenten.

Riktlinjerna för återbetalning kan variera i olika regioner. Läs mer om de villkor som gäller för din produkt och ditt land.

Det här behöver du för att säga upp

När du är redo att säga upp din AppleCare-plan kontaktar du Apple-supporten och säger till rådgivaren att du behöver hjälp med att säga upp din AppleCare-plan. Se till att du har detta redo: 

  • AppleCare-avtalsnumret från garantibeviset.
  • Serienumret för Apple-enheten som omfattas av AppleCare-planen.
  • Det ursprungliga kvittot. Om du köpt AppleCare-planen och enheten den täcker direkt från Apple kan det hända att vi inte behöver se ditt kvitto.
Publiceringsdatum: