Korrigera inköpsdatum eller förfallodatum för ditt AppleCare-avtal

Om du vill uppdatera information i våra register beträffande ditt inköp eller avtal finns vi här för att hjälpa dig.

Läs mer om den information som tillhandahålls

Om du förstår vilka begränsningar som gäller i Apples system för rätt till service (”systemet”) kan du undvika problem. Informationen i systemet har utformats för att hjälpa kunder att avgöra om deras produkter har rätt till service enligt villkoren i Apples begränsade garanti eller med ett utökat serviceavtal från Apple, till exempel AppleCare Protection Plan och AppleCare+.

För kunder vars produkter täcks av konsumentköplagar i inköpslandet, inköpsregionen eller inköpsstaten kanske beskrivningen i systemet om rätten till service inte återspeglar alla de rättigheter och åtgärder som sådana konsumentköplagar och regelverk medför. Detta kan omfatta rättigheten för kunderna i Kalifornien och andra rättskipningsområden att få garantiperioden förlängd med det antal hela dagar som produkten har varit inlämnad för garantireparationer. I syfte att beräkna antalet dagar som garantiperioden förlängs kan Apple kräva att kunden skickar in det ursprungliga inköpsbeviset för produkten och dokumentation för reparationen. Tänk även på att informationen i systemet inte omfattar andra program som kan förlänga din rätt till service från Apple, exempelvis de som beskrivs på sidan Utbytesprogram och utökade reparationsprogram.

Informationen om den rätt till service som beskrivs i systemet är baserad på den information om inköpsdatum som är tillgänglig för Apple. Beroende på när och om du har registrerat din produkt, om du köpte den från en auktoriserad Apple-återförsäljare eller en Apple Store-butik, kan beräknat inköpsdatum vara felaktigt. Om du tror att informationen är felaktig ska du uppdatera informationen genom att kontakta Apple med hjälp av lämplig länk på den här sidan. Det kan hända att nyligen skickad information och garantiskydd för reparationsservice inte visas i posterna i systemet. Kunder får inte använda systemet för ändamål som är olagliga eller förbjudna eller för att uppmana till utförande av illegal aktivitet eller annan aktivitet som inkräktar på rättigheterna för Apple eller andra.

Konsumentköplag

Apples ettåriga begränsade garanti1, AppleCare Protection Plan och AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentköplagen. Om du vill se mer information kan du klicka här

Kontakta ossom du tror att du har ett giltigt krav enligt konsumentköplagen

Förvara kvittot och garantibeviset på ett säkert ställe

Förvara kvittot för produkten och (om tillämpligt) ditt AppleCare-garantibevis på ett säkert ställe. Du kan bli ombedd att tillhandahålla en kopia av dessa om det uppstår frågor beträffande huruvida din rätt till service av produkten täcks av garantin eller AppleCare-serviceavtalet. När du beställer service kan Apple begära att du skickar in det ursprungliga inköpsbeviset för produkten för att verifiera att den har rätt till garantiservice även om du tidigare har registrerat din produkt. Garantin gäller oavsett om du registrerar dig eller inte.

Läs mer om uppdatering av Apples register

Om förfallodatumet för rätt till service är felaktigt

Om beräknat förfallodatum för den tekniska telefonsupporten, den begränsade garantin eller AppleCare-avtalet för ditt serienummer är felaktigt ber vi dig kontakta oss. Du måste skicka det ursprungliga inköpsbeviset för produkten till Apple så att vi kan uppdatera ditt inköpsdatum. Ett försäljningskvitto med kvittonummer, produktbeskrivning, ursprungligt inköpsdatum, pris och information om återförsäljaren utgör ett giltigt inköpsbevis.

Uppdatera inköpsdatumet genom att skicka inköpsbeviset till Apple

Om ditt AppleCare-avtal saknas

Om du har köpt ett AppleCare-avtal, till exempel en AppleCare Protection Plan, och detta inte visas i dina resultat, kan du behöva registrera ditt AppleCare-avtal.

Registrera ditt AppleCare-avtal

Läs mer om Apples rätt till service för din produkt

Alla AppleCare-planer finns inte tillgängliga i alla länder eller regioner.

Läs mer om servicealternativen

Apple erbjuder olika alternativ när produkter behöver service, bland annat att du själv lämnar produkten för service, skickar in produkten för service eller reparerar produkten själv. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på produkten och landet eller regionen där servicen ska utföras.

1. I Turkiet täcks din enhet av Apples begränsade garanti i två år.

Publiceringsdatum: