Ställ in avancerade nätverksinställningar i iOS Inställningsassistent

Lär dig hur du använder iOS Inställningsassistent för att ställa in proxyservrar eller andra avancerade nätverkskonfigurationer för din företagsmiljö.

Om du är systemadministratör för ett företag bör du meddela dina användare att ställa in sina nya enheter för avancerade nätverkskonfigurationer med iOS Inställningsassistent.

  1. Dra från vänster till höger på skärmen Hej.
  2. Tryck på hemknappen på skärmen Välj ett Wi-Fi-nätverk
  3. Tryck på Fler Wi-Fi-inställningar.
  4. Tryck på bredvid ditt nätverksnamn

Från den här skärmen kan du:

  • Ställa in en HTTP-proxyserver
  • Definiera statiska nätverksinställningar
  • Förnya inställningarna från en DHCP-server
  • Aktivera BootP
Publiceringsdatum: