Använda Pages, Numbers och Keynote online på iCloud.com

Lär dig att använda iCloud.com när du visar och redigerar Pages-, Numbers- och Keynote-filer som du har skapat på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Visa dina filer

För att använda iCloud.com för att visa Pages-, Numbers-, eller Keynote-filer som du har skapat på din iOS-enhet eller Mac måste du först ställa in iCloud Drive. När du skapar nya iWork-dokument sparar du dem i iCloud Drive. Du kommer sedan åt dina filer i iCloud Drive på alla dina enheter.

Med iOS 11 eller senare kommer du även åt filerna i appen Filer. Läs mer om att använda appen Filer.

Filbegränsningar

 • Du kan öppna filer på upp till 1 GB i Pages, Numbers och Keynote på iCloud.com.
 • Du kan lägga till bilder i formaten GIF, JPEG och PNG på upp till 10 MB vardera från Pages, Numbers eller Keynote på iCloud.com. Om du lägger till bilder som är större än 10 MB med iWork för Mac eller iOS kan du fortfarande se dem i Pages, Numbers eller Keynote på iCloud.com.
 • Upp till 50 personer kan samtidigt visa och redigera delade dokument. 
 • Alla Pages-dokument kan innehålla en obegränsad mängd tecken. Du kan klistra in cirka 2 miljoner tecken i ett dokument åt gången.
 • Du kan skapa så många ark i ett Numbers-dokument som du vill. Varje tabell kan ha upp till 255 kolumner, 65 535 rader och cirka 130 000 celler med data. Du kan ändra upp till 100 000 celler samtidigt.

iWork-funktioner som ser annorlunda ut på iCloud.com

De här funktionerna ser annorlunda ut i Pages, Numbers och Keynote för iCloud.

Alla iWork-appar

 • 3D-diagram visas som 2D-diagram. De visas fortfarande i 3D i Pages, Numbers och Keynote för iOS och Mac.
 • Du kan inte lägga till eller redigera filmer eller ljudfiler. Om det redan finns filmer eller ljudfiler i din Keynote-presentation spelas de upp när presentationen spelas upp om webbläsaren har stöd för film- eller ljudformatet. När presentationen inte spelas upp visas filmer i form av en vinjettbild och ljudfiler som en symbol.
 • Du kan visa villkorsstyrd markering på tabellcellerna men inte redigera reglerna för villkorsstyrd markering. Du kan redigera regler i Pages, Numbers och Keynote för Mac eller iOS.
 • Du kan visa utfyllnadslinjer i diagram men inte redigera dem.
 • Du kan visa ekvationer men inte redigera dem.

Pages

 • Om du spårar ändringarna i ett Pages-dokument kan du öppna dokumentet med Pages på iCloud.com men du kommer inte att kunna redigera det. Om du äger dokumentet kan du stänga av spåra ändringar med Pages för Mac eller Pages för iOS. 
 • Du kan inte lägga till eller redigera bokmärken men bokmärkeslänkar som lagts till med Pages för Mac eller iOS fungerar när du klickar på dem.
 • Du kan inte visa sidorna bredvid varandra om Uppslag är aktiverat.

Keynote

 • Du kan varken visa eller redigera åtgärdsbyggen, men de finns kvar i dokumentet och kan visas och redigeras på Mac-datorer och iOS-enheter.
 • Övergångar och byggen som inte stöds i Keynote för iCloud visas som Upplösning. Originalövergångarna finns kvar i dokumentet och kan visas och redigeras i Keynote för Mac och Keynote för iOS. Läs mer om att använda Keynote för iCloud med Internet Explorer.
 • Ljudspåret (ljud som spelas upp under ett bildspel) spelas inte upp i iCloud. Ljudspåret är kvar i dokumentet och spelas upp i Keynote för Mac och Keynote för iOS.
 • Inspelat ljud (berättarröst) spelas inte upp i iCloud. Det är kvar i dokumentet och spelas upp i Keynote för Mac och Keynote för iOS. När du redigerar ditt dokument i Keynote för iCloud kanske inspelningen blir osynkroniserad med bildspelet.
 • Inställningen att spela upp ett bildspel automatiskt när det öppnas ignoreras.
 • Inställningen att starta om ett bildspel när det är inaktivt ignoreras.

Numbers

 • Formulär i Numbers för iOS-kalkylblad döljs när du öppnar kalkylbladet i Numbers för iCloud. 
 • I Numbers för iCloud kan du redigera en tabell som länkats till ett formulär och dina ändringar visas i formuläret när du öppnar kalkylbladet i Numbers för iOS. 
 • Ett formulär rensas när du tar bort en tabell som är länkad till ett formulär i Numbers för iCloud. Ett formulär kanske rensas när du slår samman celler i en tabell som är länkad till ett formulär.

Publiceringsdatum: