Funktioner i Pages, Numbers och Keynote på iCloud.com

iWork är tillgängligt på Mac, iPhone, iPad och iCloud.com. Läs om funktioner som fungerar annorlunda på iCloud.com.

Filbegränsningar för Pages, Numbers och Keynote på iCloud.com

 • Du kan öppna Pages-, Numbers- och Keynote-filer med storlekar upp till 2 GB.
 • Du kan lägga till GIF-, JPEG- och PNG-bilder som är upp till 10 MB vardera. Om du vill lägga till större bilder använder du Pages, Numbers och Keynote på din Mac, iPhone eller iPad. Sedan kan du visa bilderna i dina dokument på iCloud.com.
 • Du kan klistra in cirka 2 miljoner tecken i ett dokument åt gången.
 • Du kan skapa så många blad i ett Numbers-kalkylblad som du vill. Varje tabell kan ha upp till 255 kolumner, 65 535 rader och cirka 130 000 celler med data. Du kan ändra upp till 100 000 celler samtidigt.
 • Upp till 100 personer kan visa och redigera delade dokument samtidigt.
 • Du kan visa dokument med vertikal text, men du kan inte redigera dem.

Funktioner som skiljer sig åt i Pages på iCloud.com

Dessa funktioner i Pages på iCloud.com skiljer sig från funktionerna i Pages på din Mac, iPhone eller iPad:

 • Om du spårar ändringar i ett Pages-dokument kan du öppna det med Pages på iCloud.com men du kan inte redigera dokumentet. Om du äger dokumentet kan du stänga av Spåra ändringar när du öppnar det i Pages för Mac, iPhone eller iPad. Läs mer om att spåra ändringar.
 • Du kan inte lägga till eller redigera bokmärken men bokmärkeslänkar som lagts till med Pages för Mac, iPhone eller iPad fungerar när du klickar på dem.
 • 3D-diagram visas som 2D-diagram. 
 • Du kan inte lägga till eller redigera filmer eller ljudfiler.
 • Du kan visa men inte redigera ekvationer, diagramutfyllnadslinjer och villkorade markeringsregler. 
 • Övertonande textfyllnad och bildtextfyllnad visas som enhetliga färger.
 • Icke-enhetliga textkonturer visas som enhetliga konturer.
 • Böjda skuggor och kontaktskuggor visas som kantskuggor.
 • Du kan inte kopiera och klistra in sidor eller avsnitt.
 • Du kan inte redigera sidmallar, ändra mallar för en sida eller tillämpa en mall på en sida igen.

Funktioner som skiljer sig åt i Keynote på iCloud.com

Dessa funktioner i Keynote på iCloud.com skiljer sig från funktionerna i Keynote på din Mac, iPhone eller iPad:

 • Du kan varken visa eller redigera åtgärdsbyggen, men de finns kvar i presentationen och kan visas och redigeras på Mac, iPhone eller iPad.
 • Övergångar och byggen som inte stöds i Keynote på iCloud.com visas som Upplösning. Originalövergångarna finns kvar i dokumentet och kan visas och redigeras i Keynote för Mac, iPhone eller iPad. Läs mer om hur Keynote för iCloud fungerar med Internet Explorer.
 • Ljudspåret (ljud som spelas upp under ett bildspel) spelas inte upp på iCloud.com. Ljudspåret är kvar i dokumentet och spelas upp i Keynote för Mac, iPhone eller iPad.
 • Inspelat ljud (berättarröst) spelas inte upp på iCloud.com. Det är kvar i dokumentet och spelas upp i Keynote för Mac, iPhone eller iPad. När du redigerar ditt dokument i Keynote på iCloud.com kanske inspelningen blir osynkroniserad med bildspelet.
 • Inställningar för automatisk uppspelning av ett bildspel när det öppnas eller startas om ignoreras.
 • 3D-diagram visas som 2D-diagram. 
 • Du kan inte lägga till eller redigera filmer eller ljudfiler. Om det redan finns filmer eller ljudfiler i din Keynote-presentation spelas de upp när presentationen spelas upp om webbläsaren har stöd för film- eller ljudformatet.
 • Du kan visa men inte redigera ekvationer, diagramutfyllnadslinjer och villkorade markeringsregler. 
 • Övertonande textfyllnad och bildtextfyllnad visas som enhetliga färger.
 • Icke-enhetliga textkonturer visas som enhetliga konturer.
 • Böjda skuggor och kontaktskuggor visas som kantskuggor.
 • Du kan inte redigera diabildsmallar, ändra mallar för en diabild eller tillämpa en mall på en diabild igen.

Funktioner som skiljer sig åt i Numbers på iCloud.com

Dessa funktioner i Numbers på iCloud.com skiljer sig från funktionerna i Numbers på din Mac, iPhone eller iPad:

 • Formulär i Numbers för iPhone- eller iPad-kalkylblad döljs när du öppnar kalkylbladet i Numbers på iCloud.com.
 • I Numbers på iCloud.com kan du redigera en tabell som kopplats till ett formulär och dina ändringar visas i formuläret när du öppnar kalkylbladet i Numbers för iPhone eller iPad.
 • Om du raderar en tabell som länkats till ett formulär i Numbers på iCloud.com rensas formuläret. Om du slår ihop celler i en tabell som kopplats till ett formulär kan formuläret komma att rensas.
 • 3D-diagram visas som 2D-diagram. 
 • Du kan inte lägga till eller redigera filmer eller ljudfiler.
 • Du kan visa men inte redigera ekvationer, diagramutfyllnadslinjer och villkorade markeringsregler. 
 • Övertonande textfyllnad och bildtextfyllnad visas som enhetliga färger.
 • Icke-enhetliga textkonturer visas som enhetliga konturer.
 • Böjda skuggor och kontaktskuggor visas som kantskuggor.

Publiceringsdatum: