GarageBand för iOS 1.4 eller senare: Så här stänger du av Ordna efter rutnät

Ordna efter rutnät kan stängas av om du vill ha ökad kontroll över redigering av region och anteckningar.

Om du vill stänga av Ordna efter rutnät nyper du och zoomar till maxnivån i vyn Spår eller när du redigerar anteckningar i regioner. Nyp och zooma igen och Fäst vid rutmönstret av visas ovanför avsnittet Spår.

Slå på Fäst vid rutnät igen genom att nypa och zooma ut.

 

Publiceringsdatum: