Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.0.3

Läs om säkerhetsinnehållet i Safari 6.0.3.

Allmän information

Du kan hämta och installera säkerhetsinnehåll för Safari 6.0.3 från inställningarna för Programuppdatering eller från Apples hämtningssida.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Safari 6.0.3

 • WebKit

  Tillgängligt för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2012-2824: miaubiz

  CVE-2012-2857: Arthur Gerkis

  CVE-2013-0948: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0949: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0950: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0951: Apple

  CVE-2013-0952: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0953: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0954: Dominic Cooney på Google och Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0955: Apple

  CVE-2013-0956: Apple Product Security

  CVE-2013-0958: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0959: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0960: Apple

  CVE-2013-0961: wushi i team509 i samarbete med iDefense VCP

 • WebKit

  Tillgängligt för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: Ett problem med skriptkörning på flera platser förekom i hanteringen av ramelement. Problemet åtgärdades genom förbättrad ursprungsspårning.

  CVE-ID

  CVE-2012-2889: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Tillgängligt för: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Effekt: Om du kopierar och klistrar in innehåll på en skadlig webbplats kan det leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: Ett problem med skriptkörning på flera platser förekom i hanteringen av innehåll som klistrats in från en annan källa. Det här problemet åtgärdades genom ytterligare validering av inklistrat innehåll.

  CVE-ID

  CVE-2013-0962: Mario Heiderich på Cure53

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: