Adobe Flash Player-uppdateringar för macOS tillgängliga 1 november 2016

Det finns Adobe Flash Player-uppdateringar med vars hjälp du kan åtgärda ett nyligen identifierat säkerhetsproblem för webbinsticksfilen Adobe Flash Player.

Om du använder en inaktuell version av insticksfilen Adobe Flash Player kan det hända att meddelandet ”Blockerad insticksfil”, ”Flash-säkerhetsvarning” eller ”Flash-versionen har gått ut” visas när du försöker visa Flash-innehåll i Safari.

 varning om gammal flash-version

När du klickar på varningen visas ett meddelande om att din version av Adobe Flash Player har gått ut:

Meddelande om att versionen har gått ut

Så här uppdaterar du till en senare version av Adobe Flash Player om du vill fortsätta titta på Flash-innehåll:

  1. Klicka på knappen Hämta Flash. Safari öppnar sidan för Adobe Flash Player på Adobes webbplats.
  2. Hämta och installera den senaste versionen av insticksfilen enligt anvisningarna på Adobes webbplats.

Om du behöver en äldre version av Flash Player kan du använda funktionen för hantering av internetinsticksprogram i Safari och köra insticksfilen i osäkert läge för betrodda webbplatser.

Kontakta Adobe om du behöver hjälp med att hämta, installera eller använda Adobe Flash Player.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: