AirPort-basstation: IPv6-tunnelfel efter installation av den fasta programvaran 7.6.3 i router-/NAT-läge

Läs om popover-fel i AirPort-verktyget: IPv6-tunnelfel.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Obs! De här anvisningarna följer du bara om din AirPort-basstation körs i DHCP- eller NAT-läge. Om din AirPort-basstation körs i Bryggläge, ska du inte följa dessa steg. Du kontrollerar inställningen för router-läget i din AirPort-basstation genom att markera fliken Nätverk. Router-läget är den första inställningen.

För AirPorts fasta programvara 7.6.3 krävs det att alla fält för IPv6 manuella tunnelläge är fullständigt ifyllda och att inmatningarna är giltiga (Obs! Detta gäller inte IPv6 automatiska tunnelläge). Om det här läget användes före den fasta programvaran 7.6.3 och inställningarna för IPv6 manuella tunnelläge var ofullständiga eller saknades, blinkar basstationen gult och ett popover-fel visas i AirPort-verktyget: IPv6-tunnelfel.

Om du markerar felet i AirPort-verktygets popupmeny visas följande meddelande: Ett fel inträffade med IPv6-tunnelns slutpunkt. Vänta tills tjänsten har återställts och försök igen. Kontakta internetleverantören om problemet kvarstår.

 

 

Så här åtgärdar du ett IPv6-tunnelfel sedan du upgraderat till 7.6.3 i router-/NAT-läge

  1. Se till att du får de rätta inställningarna från IPv6-leverantören.
  2. Ange IPv6 WAN-adressen, IPv6-standardväg, IPv4-fjärradress, IPv6 tilldelat förval och IPv6 LAN-adress i rätt fält. Se exempelinställningarna nedan.

 
Obs! Alla blåmarkerade fält måste vara fullständigt ifyllda med giltiga inmatningar.

Så här avslutar du stegen för att konfigurera IPv6-tunnelläge manuellt

  1. Se till att du får de rätta inställningarna från IPv6-leverantören.
  2. Öppna AirPort-verktyget och markera sedan den enhet som du håller på att installera. Ange lösenord om det krävs.
  3. Klicka på internet och sedan på internetalternativ.
  4. Välj Manuellt i popupmenyn Konfigurera IPv6.
  5. Välj Tunnel i popupmenyn IPv6-läge.
  6. Ange IPv6 WAN-adressen, standardväg och andra uppgifter som du fått från leverantören. Alla rutor måste vara rätt ifyllda.

 

Publiceringsdatum: