Om säkerhetsinnehållet i Apple TV 5.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Apple TV 5.2

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apple TV 5.2

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 2:a generationen och senare

  Effekt: En process i användarläge kan få åtkomst till den första sidan av kärnminnet

  Beskrivning: I kärnan finns kontroller som validerar att markör och längd för användarläge som överförts till funktionerna copyin och copyout inte leder till att en process i användarläge kan få direktåtkomst till kärnminnet. Kontrollerna tillämpades inte vid kortare längd än en sida. Det här problemet har lösts genom ytterligare validering av argumenten till copyin och copyout.

  CVE-ID

  CVE-2013-0964: Mark Dowd från Azimuth Security

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV 2:a generationen

  Effekt: En person som utför en fjärrattack på samma WiFi-nätverk kan orsaka oväntade systemavbrott

  Beskrivning: Det finns ett problem med läsning utanför intervallgränser för hanteringen av 802.11i-informationselement i Broadcoms fasta programvara BCM4325 och BCM4329. Det här problemet har lösts genom ytterligare validering av 802.11i-informationselement.

  CVE-ID

  CVE-2012-2619: Andres Blanco och Matias Eissler från Core Security

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: