Söka efter Wi-Fi-problem med Mac-datorn

Din Mac-dator kan analysera Wi-Fi-anslutningar efter vissa problem och sedan rekommendera en lösning.

Söka efter Wi-Fi-rekommendationer

När en Mac-dator med macOS Sierra försöker ansluta till ett Wi-Fi-nätverk söker den efter problem som påverkar förmågan att skapa en snabb, stabil och säker anslutning. Om Mac-datorn upptäcker ett problem visar Wi-Fi-statusmenyn i menyfältet ett nytt objekt: Wi-Fi-rekommendationer. Välj det för att se rekommenderade lösningar:

Analysera den trådlösa omgivningen

Mac-datorn kan använda Trådlös diagnos för att utföra ytterligare analyser. 

 1. Stäng program som är öppna och anslut till ditt Wi-Fi-nätverk, om det är möjligt.
 2. Håll ned alternativtangenten och välj Öppna Trådlös diagnos i Wi-Fi-statusmenyn .
 3. Ange administratörsnamnet och lösenordet när du uppmanas till det.

Trådlös diagnos börjar analysera den trådlösa omgivningen:

Om problemet är återkommande kan du välja att övervaka Wi-Fi-anslutningen:


När du är redo att visa rekommendationer fortsätter du till sammanfattningen. Trådlös diagnos frågar efter mer information om basstationen eller annan router så att den kan ta med det i rapporten den sparar på Mac-datorn.

Klicka på infoknappen bredvid varje objekt i sammanfattningen för att se information om det objektet. Bästa praxis för Wi-Fi kan användas i de flesta Wi-Fi-nätverk.


Säkerhetskopiera eller anteckna dina inställningar för nätverk eller router innan du ändrar dem baserat på dessa rekommendationer – det kan vara bra om du behöver använda dessa inställningarna igen.

Övervaka din Wi-Fi-anslutning

Mac-datorn kan övervaka din Wi-Fi-anslutning efter återkommande problem som exempelvis förlorade anslutningar. Följ stegen för att analysera den trådlösa omgivningen, men välj Övervaka min Wi-Fi-anslutning när du uppmanas till det.

Under övervakningen visas ett fönster med den pågående övervakningen. Övervakningen fortsätter så länge fönstret är öppet och du befinner dig i samma Wi-Fi-nätverk, det vill säga även när Mac-datorn är i vila.

Om Trådlös diagnos hittar ett problem stoppas övervakningen och istället visas en kort beskrivning av problemet. Du kan sedan fortsätta övervaka eller gå vidare till sammanfattningen med fler detaljer och rekommendationer.

Skapa en diagnosrapport

Trådlös diagnos sparar automatiskt en diagnosrapport innan sammanfattningen visas. Du kan skapa samma rapport när du vill genom att hålla ned alternativtangenten och välja Skapa diagnosrapport från Wi-Fi-statusmenyn . Det kan ta Mac-datorn flera minuter att skapa rapporten.

 • macOS Sierra sparar rapporten i mappen /var/tmp på startenheten och öppnar sedan den mappen åt dig.
  Öppna mappen manuellt genom att välja Gå > Gå till mapp i menyfältet i Finder och sedan ange /var/tmp.
 • I OS X El Capitan eller tidigare sparas rapporten på skrivbordet.

Rapporten är en komprimerad fil med ett namn som börjar med ”WirelessDiagnostics”. Den innehåller många filer som beskriver den trådlösa omgivningen i detalj. En nätverksspecialist kan undersöka dem för fortsatt analys.

Använda andra diagnosverktyg

I Trådlös diagnos ingår ytterligare verktyg för nätverksspecialister. Öppna dessa från menyn Fönster i menyfältet Trådlös diagnos: 

 • Info samlar viktiga detaljer om din nuvarande nätverkanslutning.

 • Loggar aktiverar bakgrundsloggning för Wi-Fi och andra systemkomponenter. Resultatet sparas i en LOG-fil på platsen för diagnosrapporter på din Mac. Loggningen fortsätter även när du stänger programmet eller startar om Mac-datorn, så kom ihåg att avaktivera den när du är klar.

 • Skanna hittar Wi-Fi-routrar i din omgivning och samlar viktiga detaljer om dem.

 • Prestanda använder diagram i realtid för att visa prestandan för din Wi-Fi-anslutning:
  • Hastighet visar överföringshastighet i megabitar per sekund.
  • Kvalitet visar signal-till-brus-värdet över tid. När kvaliteten blir för låg kopplar enheten från Wi-Fi-routern. Faktorer som inverkar på kvaliteten är avståndet mellan enheten och routern samt objekt, till exempel väggar, som kan hindra signalen från routern. 
  • Signal visar både signal- (RSSI) och brusmätningar över tid. Man strävar efter högt RSSI och lågt brus, så ju större mellanrum mellan RSSI och brus desto bättre. 
 • Sniffer samlar in data om trafiken för din Wi-Fi-anslutning, vilket kan vara användbart när du ska diagnostisera ett problem som kan återskapas. Välj en kanal och bredd, och klicka sedan på Starta för att börja samla in trafik på den kanalen. När du klickar på Stopp sparas en WCAP-fil till platsen för diagnosrapporter på din Mac.

 • Övervaka liknar Prestanda-verktyget men visar ett mindre fönster som innehåller ett diagram för signal- (RSSI) och brusmätningar över tid och ett annat diagram som visar överföringshastigheten över tid.

Läs mer

Ytterligare rekommendationer för bästa Wi-Fi-prestanda:

 • Håll routern uppdaterad. För AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express basstation letar du efter den senaste fasta programvaran med AirPort-verktyget. För routrar från andra tillverkare än Apple letar du på tillverkarens webbplats. 
 • Ställ in din router med Apples rekommenderade inställningar och se till att alla Wi-Fi-routrar i samma nätverk har liknande inställningar.
 • Om du använder en Wi-Fi-router med dubbla band kontrollerar du att båda banden använder samma nätverksnamn.
Publiceringsdatum: