Söka efter wifi-problem med Mac-datorn

Din Mac-dator kan analysera om det finns problem med wifi-anslutningar och sedan rekommendera lösningar.

Söka efter wifi-rekommendationer

När en Mac-dator med macOS Sierra eller senare försöker ansluta till ett wifi-nätverk söker den efter problem som påverkar förmågan att skapa en snabb, stabil och säker anslutning. Om Mac-datorn upptäcker ett problem visar wifi-statusmenyn i menyfältet ett nytt objekt: wifi-rekommendationer. Välj det för att se rekommenderade lösningar:

Analysera den trådlösa omgivningen

Mac-datorn kan använda Trådlös diagnos för att utföra ytterligare analyser. 

 1. Stäng program som är öppna och anslut om det är möjligt till ditt wifi-nätverk.
 2. Håll ned alternativtangenten och välj Öppna Trådlös diagnos i wifi-statusmenyn .
 3. Ange administratörsnamnet och lösenordet när du uppmanas till det.

Trådlös diagnos börjar analysera den trådlösa omgivningen:

Om problemet är återkommande kan du välja att övervaka wifi-anslutningen:


När du är redo att visa rekommendationer fortsätter du till sammanfattningen. Trådlös diagnos frågar efter mer information om basstationen eller annan router så att den kan ta med det i rapporten den sparar på Mac-datorn.

Klicka på infoknappen bredvid varje objekt i sammanfattningen för att se information om det objektet. Bästa praxis för wifi kan användas i de flesta wifi-nätverk.


Säkerhetskopiera eller anteckna dina inställningar för nätverk eller router innan du ändrar dem baserat på dessa rekommendationer. Det kan vara bra om du behöver använda inställningarna igen.

Övervaka din wifi-anslutning

Mac-datorn kan övervaka din wifi-anslutning efter återkommande problem som exempelvis förlorade anslutningar. Följ stegen för att analysera den trådlösa omgivningen, men välj Övervaka min wifi-anslutning när du uppmanas till det.

Under övervakningen visas ett fönster med den pågående övervakningen. Övervakningen fortsätter så länge fönstret är öppet och du befinner dig i samma wifi-nätverk, det vill säga även när Mac-datorn är i vila.

Om Trådlös diagnos hittar ett problem stoppas övervakningen och istället visas en kort beskrivning av problemet. Du kan sedan fortsätta övervaka eller gå vidare till sammanfattningen med fler detaljer och rekommendationer.

Skapa en diagnosrapport

Trådlös diagnos sparar automatiskt en diagnosrapport innan sammanfattningen visas. Du kan skapa samma rapport när du vill genom att hålla ned alternativtangenten och välja Skapa diagnosrapport från wifi-statusmenyn . Det kan ta Mac-datorn flera minuter att skapa rapporten.

 • macOS Sierra och senare sparar rapporten i mappen /var/tmp på startenheten och öppnar sedan den mappen åt dig.
  Öppna mappen manuellt genom att välja Gå > Gå till mapp i menyfältet i Finder och sedan ange /var/tmp.
 • I OS X El Capitan eller tidigare sparas rapporten på skrivbordet.

Rapporten är en komprimerad fil med ett namn som börjar med ”WirelessDiagnostics”. Den innehåller många filer som beskriver den trådlösa omgivningen i detalj. En nätverksspecialist kan undersöka dem för fortsatt analys.

Använda andra diagnosverktyg

I Trådlös diagnos ingår ytterligare verktyg för nätverksspecialister. Öppna dem från menyn Fönster i menyfältet Trådlös diagnos: 

 • Info samlar viktiga detaljer om din nuvarande nätverksanslutning.
 • Loggar aktiverar bakgrundsloggning för wifi och andra systemkomponenter. Resultatet sparas i en LOG-fil på platsen för diagnosrapporter på din Mac. Loggningen fortsätter även när du stänger programmet eller startar om Mac-datorn, så kom ihåg att inaktivera den när du är klar.
 • Skanna hittar wifi-routrar i din omgivning och samlar viktiga detaljer om dem.
 • Prestanda använder diagram i realtid för att visa prestandan för din wifi-anslutning:
  • Hastighet visar överföringshastighet i megabitar per sekund.
  • Kvalitet visar signal-till-brus-värdet över tid. När kvaliteten blir för låg kopplar enheten från wifi-routern. Faktorer som inverkar på kvaliteten är avståndet mellan enheten och routern samt objekt, till exempel väggar, som kan hindra signalen från routern. Läs mer.
  • Signal visar både signal- (RSSI) och brusmätningar över tid. Man strävar efter högt RSSI och lågt brus, så ju större mellanrum mellan RSSI och brus desto bättre. 
 • Sniffer samlar in data om trafiken för din wifi-anslutning. Det kan vara användbart när du ska diagnostisera ett problem som kan återskapas. Välj en kanal och bredd, och klicka sedan på Starta för att börja samla in trafik på den kanalen. När du klickar på Stopp sparas en WCAP-fil till platsen för diagnosrapporter på din Mac.

Läs mer

Ytterligare rekommendationer för bästa wifi-prestanda:

Publiceringsdatum: