OS X Server (Mountain Lion): Avancerad konfiguration av Cache-tjänsten

Om du använder OS X Server (Mountain Lion) kan du läsa mer om de avancerade inställningarna som du kan använda med Cache-tjänsten.

Om du använder OS X Server (Mavericks) läser du mer om avancerade inställningar för Cache-tjänsten i avsnittet ”Konfigurera avancerade cache-inställningar” i Handbok för avancerad administration i OS X Server.

Om du vill veta mer om Cache-tjänsten kör du programmet Server och väljer Serverhjälp i Hjälp-menyn.


Du kan ange avancerade konfigurationsinställningar för Cache-tjänsten från kommandoraden eller genom att redigera /Library/Server/Caching/Config/Config.plist. Nycklarna och en beskrivning av värdena anges nedan.

Obs! Inställningar i filen Config.plist som inte anges nedan ska inte ändras.

Nyckel Standard Beskrivning
CacheLimit 0 (obegränsat) Maximalt antal byte kommer att användas för cachelagring av filer. Det kan ställas in med programmet Server.
DataPath /Library/Server/Caching/Data Sökvägen till katalogen som används för cachelagring av filer. Det kan ställas in med programmet Server.
Gränssnitt Lyssna på alla gränssnitt BSD-namnet på ett nätverksgränssnitt som ska användas av Cache-tjänsten.
ListenRanges Inga Ett antal uppslagsböcker som används för att ange vilka Cache-servrar klienterna i ett visst nät föredrar. Läs nedan om du vill ha mer information.
ListenRangesOnly Falskt Om ListenRangesOnly ställs in på sant, erbjuder servern endast resurser till klienter i de intervall som anges av nyckeln ListenRanges. Du måste ange nyckeln ListenRanges om du vill använda nyckeln ListenRangesOnly.
LogLevel info Utförlighetsnivå vid loggning. Du kan ställa in den på något av följande:
 • off
 • error
 • warn
 • info
 • verbose
Obs! Lämna loggningsnivån på standardinställningen på produktionssystemet. Om du höjer den kan det orsaka fördröjningar. Om du höjer loggningsnivån utöver standardinställningen sparas den ytterligare loggningen i /Library/Server/Caching/Logs/Debug.log. Den visas inte i loggavsnittet i programmet Server.
MaxConcurrentClients 0 (tillåt obegränsat antal klienter) Högsta tillåtna antal samtidiga klientförfrågningar.
Port 0 (använd valfri port) TCP-portnumret med vilket Cache-tjänsten tar emot hämtningsförfrågningar.
ReservedVolumeSpace 25000000000 Minsta antal byte med ledigt diskutrymme som krävs för cachelagring av filerna.

Nyckeln ListenRanges

Med nyckeln ListenRanges kan du ange önskade Cache-servrar i avancerade nätverkstopologier där flera Cache-servrar används bakom samma publika IP-adress. Till exempel:

 • caching1.example.com använder nyckeln ListenRanges för att ange ett intervall från 10.0.0.1 till 10.0.0.254 och 10.1.0.1 till 10.1.0.254.
 • caching2.example.com använder nyckeln ListenRanges för att ange ett intervall från 10.1.0.1 till 10.1.0.39 (observera överlappningen med det andra intervallet i caching1).
 • Om en klient med IP-adressen 10.0.0.10 gör en resursförfrågan hänvisas denna till caching1.
 • Om en klient med IP-adressen 10.1.0.10 gör en resursförfrågan hänvisas denna antingen till caching1 eller till caching2. Servern väljs slumpmässigt.
 • Om en klient med IP-adressen 10.2.0.10 gör en resursförfrågan hänvisas denna antingen till caching1 eller till caching2. Servern väljs slumpmässigt.
 • Om caching1 stängs av eller förlorar ström men caching2 är tillgänglig hänvisas alla klienter till caching2.

Ställa in värden för en nyckel

Om du vill ställa in en nyckel med ett enkelt värde kan du använda kommandot serveradmin(8). Om du till exempel vill ställa in gränssnittsnyckeln till en1 skulle du ange följande kommando som administratör:

sudo serveradmin settings caching:Interface = en1

Eftersom nyckeln ListenRanges har ett komplext värde är det lättare att redigera den med /Librarfy/Server/Caching/Config/Config.plist när den ska ställas in. När du vill redigera den här filen manuellt ska du först stänga av Cache-tjänsten och avsluta programmet Server. När du är klar med att redigera filen anger du användare och gruppägarskap till _assetcache innan du startar Cache-tjänsten med detta kommando:

sudo chown _assetcache:_assetcache /Library/Server/Caching/Config/Config.plist

Nedan visas ett exempel på en Config.plist-fil.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
 <key>CacheLimit</key>
 <!-- Set a CacheLimit of 200 GB -->
 <integer>200000000000</integer>
 <key>DataPath</key>
 <string>/Volumes/BigDisk/Caching/Data</string>
 <key>Interface</key>
 <string>en1</string>
 <key>ListenRanges</key>
 <array>
 <dict>
 <key>type</key>
 <string>IPv4</string>
 <key>first</key>
 <string>10.0.0.1</string>
 <key>last</key>
 <string>10.0.0.254</string>
 </dict>
 <dict>
 <key>type</key>
 <string>IPv4</string>
 <key>first</key>
 <string>10.1.0.1</string>
 <key>last</key>
 <string>10.1.0.254</string>
 </dict>
 </array>
 <key>ListenRangesOnly</key>
 <true/>
 <key>LogLevel</key>
 <string>info</string>
 <key>MaxConcurrentClients</key>
 <integer>100</integer>
 <key>Port</key>
 <integer>12345</integer>
 <key>ReservedVolumeSpace</key>
 <!-- Set the ReservedVolumeSpace to 1 GB -->
 <integer>1000000000</integer>
 </dict>
</plist>
Publiceringsdatum: