OS X Server (Mountain Lion): Skapa avbilder för NetInstall, NetRestore och NetBoot

Du kan installera OS X över ett nätverk med OS X Servers NetInstall-tjänst med hjälp av NetInstall- eller NetRestore-avbilder. Du kan också starta klientsystem över nätverket från en standardiserad installation av OS X med hjälp av NetBoot-avbilder.

Lär dig hur du skapar avbilder som stöder den maskinvara som används av dina klientsystem.

Mac-datorer levereras med en specifik version av OS X. Du kan se operativsystemets version och byggnummer med stegen i den här artikeln.

Om Mac-datorn har en senare version och ett senare bygge av operativsystemet jämfört med det som är tillgängligt från Mac App Store, måste du använda det datorspecifika bygge som Mac-datorn levererades med när du vill skapa en avbild för just den maskinvaran genom att följa dessa steg:

  1. Valfritt: Starta klientsystemet i läget Internetåterställning och återskapa operativsystemet.
  2. Valfritt: När du har återskapat klientsystemets programvara kan du skapa användarkonton, installera ytterligare programvara och göra andra konfigurationsändringar som du vill att avbilden ska innehålla.
  3. Anslut klientsystemet till en administratörsdator med hårddiskläge.
  4. På administratörsdatorn öppnar du systemavbildningsverktyget från mappen /System/Bibliotek/CoreServices.
  5. Klientsystemets enhet visas som en källa i systemavbildningsverktyget som kan användas för att skapa en NetRestore- eller NetBoot-avbildning. Välj den och fortsätt med att skapa avbilden.

Om Mac-datorn levererades med en äldre version eller ett äldre bygge av operativsystemet jämfört med det som är tillgängligt på Mac App Store, kan du använda Mac App Store-versionen till att skapa en avbild som fungerar på datorn med nedanstående steg:

  1. Kontrollera att klientsystemet uppfyller kraven för den version av OS X som du kommer att hämta från Mac App Store.
  2. På en administratörsdator loggar du in på Mac App Store och hämtar den senaste versionen av OS X som finns tillgänglig.
  3. Öppna systemavbildningsverktyget i mappen /System/Bibliotek/CoreServices.
  4. Den hämtade OS X-versionen visas som en källa i systemavbildningsverktyget som kan användas för att skapa en NetInstall, NetRestore- eller NetBoot-avbild. Välj den och fortsätt med att skapa avbilden.

Exempel

I följande exempel har OS X hämtats från Mac App Store på en administratörsdator och en Mac mini (sent 2012) som kör det datorspecifika bygge den levererades med är ansluten i hårddiskläge. När systemavbildningsverktyget har öppnats på administratörsdatorn visas både programmet Installera OS X Mountain Lion och Mac mini-volymen som källor som du kan använda till att skapa avbilder. Observera att den version av OS X som installeras med Installera OS X Mountain Lion är 10.8.2 och bygget är 12C60:

OS X-versionen på Mac minis volym är också 10.8.2, men bygget är 12C2034:

Eftersom 12C2034 är nyare än 12C60, är det nödvändigt att skapa en avbild för andra Mac mini-system (sent 2012) som levererades med bygge 12C2034 med hjälp av den anslutna volymen istället för med Installera OS X Mountain Lion. Om det bygge som är tillgängligt på Mac App Store hade varit senare än 12C2034, kunde Installera OS X Mountain Lion ha använts som källa för att skapa avbilder för system som levererats med bygge 12C2034.

Läs mer

Se till att antingen enbart använda en volym som innehåller en installation av OS X eller en version av OS X som hämtats från Mac App Store som avbildningskälla i systemavbildningsverktyget. Obs! InstallESD.dmg-filen ska inte användas direkt vid installation av OS X eller när du skapar en avbild eftersom det kan leda till oväntade fel.

Publiceringsdatum: