Om OS X Server 2.2.1-uppdateringen

Läs mer om OS X Server 2.2.1-uppdateringen.

Denna programvara uppdaterar OS X Server 2.0, 2.1, 2.1.1 eller 2.2 till 2.2.1. Den rekommenderas för alla OS X Server-användare. Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på webbsidan: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Så installerar du

OS X Server 2.2.1 är tillgängligt via Mac App Store. Den visas i panelen Uppdateringar om du har OS X Server (Mountain Lion) 2.0, 2.1, 2.1.1 eller 2.2 installerat. Om du vill installera den klickar du på knappen UPPDATERA.

Under installationen kan du få meddelandet ”Ersättning av serverapp upptäckt”. Det är en del av uppdateringsprocessen. Alla server- och datainställningar sparas under uppdateringen.

När installationen är klar öppnar du Server-appen för att slutföra inställningarna för alla tidigare konfigurerade tjänster.

Vad ingår?

Nedan visas några av de förbättringar som ingår i den här uppdateringen:

Cache-tjänst

 • Introducerar den nya funktionen Caching service (cache-tjänst), som gör att hämtningen av programvara som distribueras av Apple via Mac App Store går fortare. Den cachelagrar både programuppdateringar och köpta program från Mac App Store. Mer information om cache-tjänsten finns i Server Hjälp i Hjälp-menyn.
 • Lägger till en ListenRangesOnly-nyckel som ger serveradministratörer möjlighet att begränsa de IP-adressintervall inom nätverket som hanteras.
 • Stöd för cachelagring av program och böcker som köpts via iTunes eller iTunes för Windows 11.0.2 eller senare.

Server-programmet

 • Innehåller ett centraliserat gränssnitt för certifikathantering.
 • Åtgärdar ett inställningsproblem i samband med ett SSL-fel.
 • Innehåller ytterligare korrigeringar för uppgraderingar från Lion Server.
 • Åtgärdar ett problem där ett försök att ändra den svarta listan över servrar som används av Mail-tjänsten kanske misslyckas.
 • Allmänna förbättringar.

Adaptive Firewall

 • Åtgärdar ett problem som orsakade att det inträffade ett undantag vid användning av verktyget hb_summary.

Kalender-tjänst

 • Åtgärdar ett problem där kalenderinbjudningar alltid skickades på engelska.
 • Allmänna förbättringar.

Mail-tjänst

 • Åtgärdar ett problem där freshclam och clamav inte skapar loggar om uppgraderade system.
 • Löser ett problem där den hårda kvotgränsen inte iakttogs.
 • Åtgärdar ett problem där vissa inställningar inte underhölls vid uppgradering från en tidigare version av OS X Server.

Kontakter-tjänst

 • Åtgärdar ett problem där tjänsten under vissa omständigheter inte startade om en annan plats användes än standardplatsen för datalagret.
 • Lägger till kapacitet att söka efter poster som innehåller specialtecken som används i andra språk än engelska.

Meddelanden-tjänst

 • Löser ett problem där tjänsten under vissa omständigheter inte startade om en annan plats användes än standardplatsen för datalagret.

Profilhanteraren

 • Lägger till kapacitet att använda Active Directory-grupper med Profilhanteraren.
 • Lägger till kapacitet att ta bort program som överförts till Profilhanteraren.
 • Innehåller prestandaförbättringar och andra allmänna förbättringar.

Time Machine

 • Gör att du kan övervaka vilka datorer som har säkerhetskopierats, när de säkerhetskopierades senast samt hur stor säkerhetskopian var.

Läs mer

DHCP-tjänsten kanske inte startar automatiskt vid uppdatering från en tidigare version av OS X Server som konfigurerats för att använda DHCP-tjänsten. Om detta inträffar öppnar du Server-programmet och startar tjänsten manuellt.

OS X Server 2.2 och 2.2.1 lagrar Postgres-data som behövs av tjänsterna på en speciell plats (standard är /Bibliotek/Server/PostgreSQL For Server Services/Data). Om du migrerar från en tidigare version av OS X Server till 2.2 eller 2.2.1 flyttas systemets Postgres-data från /Bibliotek/Server/PostgreSQL/Data till /Bibliotek/Server/PostgreSQL For Server Services/Data. Allt eget innehåll som du har skapat i /Bibliotek/Server/PostgreSQL/Data finns kvar där efter uppgradering till OS X Server 2.2 eller v2.2.1. Om du vill komma åt dessa data, eller om du installerar OS X Server 2.2 eller 2.2.1 för första gången och vill skapa nya Postgres-data, kan du behöva starta tjänsten med det här kommandot:

sudo serveradmin start postgres

Då startas en Postgres-process som är separat från den som används av tjänsterna, och som kan användas tillsammans med ditt eget innehåll.

Publiceringsdatum: