Java för OS X 2014-001: Så här återaktiverar du Apples Java SE 6 webbinsticksprogram och Web Start-funktioner.

Läs om hur du återaktiverar Apples Java SE 6 webbinsticksprogram och Web Start-funktioner i OS X Lion och senare.

Om du vill avaktivera Java 7 och återaktivera Apples Java SE 6 webbinsticksprogram och Web Start-funktion efter att du har installerat Java för OS X 2014-001 och senaste Java 7-versionen från Oracle följer du stegen nedan.

Obs! Du måste vara inloggad som administratör. Om du uppmanas att ange ditt administratörslösenord efter ett kommando, anger du det och trycker sedan på retur- eller entertangenten.

 1. Öppna Terminal, som finns i mappen Verktyg.
 2. Ange det här kommandot och tryck sedan på retur- eller entertangenten:
  sudo mkdir -p /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled 
 3. Ange det här kommandot och tryck sedan på retur- eller entertangenten:
  sudo mv /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled
 4. Ange det här kommandot och tryck sedan på retur- eller entertangenten:
  sudo ln -sf /System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPlugin2_NPAPI.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin 
 5. Om du vill återaktivera Java SE 6 Web Start, matar du in det här kommandot och trycker sedan på retur- eller entertangenten:
  sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Commands/javaws /usr/bin/javaws

Läs mer

Med följande steg ångrar du kommandona ovan och återskapar Java 7 i OS X Lion och senare.

 1. Inaktivera Java SE 6 Web Start från att öppnas:
  • Ange det här kommandot och tryck sedan på retur- eller entertangenten:
  • sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/javaws /usr/bin/javaws
   
  • När du uppmanas till det anger du ditt administratörslösenord och trycker sedan på retur- eller entertangenten.
 2. Du återaktiverar Java 7-appletinsticksprogrammet genom att hämta och återinstallera den senaste Oracle Java 7 JRE-versionen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: