Ändra undertexterna eller ljudspårets språk för filmer och tv-serier i iTunes Store

En del videoinnehåll i iTunes Store har ljudspår på olika språk eller andra hjälpmedelsfunktioner som dold textning (CC), undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel (SDH) och innehåll med syntolkning (AD). Du kan använda dessa funktioner på din iOS-enhet, dator, Apple TV och i vissa appar och tjänster.

En iPhone X visar avsnitten Språk och Hjälpmedel på informationssidan för en film i iTunes Store.

Hitta videoinnehåll med undertexter eller ljudspår på andra språk i iTunes Store

Gå till informationssidan för en film eller en tv-serie i iTunes Store och rulla sedan ned till avsnittet Språk.

Alternativa språk för ljudspår listas till höger om Ytterligare. Om det endast står Subtitles (undertextning) eller CC (dold textning) efter ett språk så saknar filmen ljudspår på det språket. Det finns endast undertextning eller dold textning.

Hitta videoinnehåll med hjälpmedelsfunktioner i iTunes Store

Gå till informationssidan för en film eller tv-serie i iTunes Store och rulla sedan ned till avsnittet Hjälpmedel.

Du kan även söka på ”dold textning”, ”undertexter”, ”SDH” eller ”AD” i iTunes Store.

Om hjälpmedelsfunktioner i iTunes Store

Hjälpmedelsfunktioner tillgängliga i iTunes Store är dold textning, undertexter och innehåll med syntolkning. Tillgängligheten för dessa funktioner varierar beroende på land eller region.

Innehåll med dold textning är en visuell transkribering av videodialogen samt icke-verbal kommunikation. Innehåll med dold textning kan även hjälpa till med att identifiera talaren i en video.

Innehåll med undertexter för döva och hörselskadade liknar dold textning, men SDH-innehåll kan vara tillgängligt i situationer där dold textning inte är tillgängligt, och det kan finnas tillgängligt på flera språk.
 

Innehåll med syntolkning använder ett ljudspår som beskriver verbalt vad som händer på skärmen. Läs mer om innehåll med syntolkning.

 


Så här ändrar du undertexter eller ljudspråket

Om videon du tittar på har dold textning, innehåll med undertexter för döva och hörselskadade, syntolkning eller ljudspår med olika språk bör din mediaspelare erbjuda ett sätt att använda de här hjälpmedelsfunktionerna. Vanligen görs det via menyn Språk och undertexter, som ofta har en symbol med en pratbubbla.

Andra appar eller webbaserade mediaspelare kan visa en CC-knapp eller andra anpassade kontroller.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

En iPhone X visar filmen Mordet på Orientexpressen pausad. Menyn Ljud och undertexter är förstorad i det nedre högra hörnet.

 1. Tryck på skärmen för att öppna uppspelningsinställningarna medan du tittar på en film.
 2. Tryck på  symbolen pratbubbla.
 3. Välj språket eller undertexterna som du vill använda.

Om du inte ser ett alternativ för undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel eller om du vill slå på dold textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel som standard: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. Rulla till medieavsnittet och tryck på Undertexter och textning. Tryck på Dold textning och undertextning för döva och hörselskadade för att aktivera det. Om du vill anpassa dold textning eller undertexter trycker du på Stil och väljer sedan mellan alternativen.

På din Mac eller pc

En beskärd bild av en Mac som visar filmen Mordet på Orientexpressen pausad. Menyn Ljud och undertexter är öppen i det nedre högra hörnet.

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på symbolen pratbubbla .
 3. Välj språket eller undertexterna som du vill använda.

Om du inte ser ett alternativ för undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel, eller om du vill slå på dold textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel som standard, följer du dessa steg:

 • På en Mac väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar från menyn högst upp på datorskärmen. Klicka på Hjälpmedel och sedan på Textning i sidofältet. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det. Om du vill anpassa textning väljer du mellan alternativen på den här skärmen.
 • På en pc väljer du Redigera > Inställningar från menyn högst upp i iTunes-fönstret och sedan klickar du på fliken Uppspelning. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det. Om du vill anpassa textningen väljer du alternativ från menyn till höger om Bildtextstil eller klickar på knappen Ställ in.

På en Apple TV

En tv-apparat som visar filmen Mordet på Orientexpressen pausad. Menyn Ljud och undertexter på en Apple TV syns i övre delen av skärmen.

 1. När du tittar på en videon sveper du ned på fjärrkontrollens Touch-yta.
 2. Svep till höger för att se menyerna Undertexter eller Ljud.
 3. Svep ned och välj språket eller undertexterna som du vill använda.

Om du inte ser ett alternativ för undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel eller om du vill slå på dold textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel som standard: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning. Välj Textning för hörselskadade för att aktivera det. Om du vill anpassa dold textning eller undertexter väljer du Stil och väljer sedan mellan alternativen.


På Apple TV (2:a generationen) eller Apple TV (3:e generationen) håller du ned Välj i tre sekunder på din fjärrkontroll när en video spelas upp för att se fliken Undertexter.

På din iPod nano (7:e generationen)

 1. Tryck på skärmen för att visa uppspelningsinställningar medan du tittar på videon.
 2. Tryck på pratbubblasymbolen för att öppna menyn Ljud och undertext.
 3. Välj språket eller undertexterna som du vill använda.

Om du inte ser ett alternativ för undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel eller om du vill slå på dold textning eller undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel som standard: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning. Du kan även anpassa undertexter på den här skärmen.


Läs mer

 • En del appar och webbplatser har anpassade textningskontroller för videor. Om du inte ser undertextkontroller när du tittar på en video i en app eller på en webbplats kontaktar du apputvecklaren eller ägaren för en webbplats för mer information.
 • Om du använder AirPlay för att strömma din film från en iOS-enhet eller iTunes på en dator till en Apple TV kan du ändra ljudspråket eller hjälpmedelsfunktionerna från iOS-enheten eller datorn medan du tittar.


iTunes Store-filmer och tv-serier finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Även vilka språk och hjälpmedelsfunktioner som stöds för det innehållet varierar beroende på land och region. Ta reda på vad som finns tillgängligt i ditt land eller din region.

Publiceringsdatum: