Ändra undertexter eller språk för videor i Apple TV-appen eller iTunes Store

Läs om hur du väljer ljudspråk, undertexter, dold textning och andra hjälpmedelsfunktioner på din iPhone, iPad, dator och Apple TV.

På Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

Aktivera undertexter eller ljudspråk med fjärrkontrollen för din Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet.

Undertexter på Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

 1. På en Siri Remote eller Apple TV Remote trycker du på knappen Spela upp/pausa medan du tittar på en video för att öppna uppspelningsreglagen. På en fjärrkontroll för en smart-tv, strömningsenhet eller spelkonsol trycker du på knappen som öppnar videons tidslinje.
 2. Använd din Siri Remote eller Apple TV Remote för att svepa upp och välj knappen Undertexter . Du kan också använda en fjärrkontroll till en smart-tv, strömningsenhet eller spelkonsol för att navigera till knappen Undertexter .
 3. Välj de undertexter du vill ha.
  TV-skärm som visar hur du aktiverar undertexter

För att ändra standardspråk för undertexter i Inställningar går du till Inställningar > Video och ljud > Ljud > Undertextspråk och väljer sedan det språk du vill ha. Om du inte vill ha automatiska undertexter och du använder en Apple TV går du till Inställningar > Video och ljud och inaktiverar sedan Automatiska undertexter. Om du använder en smart-tv eller strömningsenhet går du till Inställningar > Allmänt och inaktiverar sedan Automatiska undertexter.

Läs om hur du aktiverar CC eller SDH som standard

På en Apple TV (3:e generationen) håller du ned Välj i tre sekunder på fjärrkontrollen när en video spelas upp för att se fliken Undertexter.

Ljudspråk på Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

 1. På en Siri Remote eller Apple TV Remote trycker du på knappen Spela upp/pausa medan du tittar på en video för att öppna uppspelningsreglagen. På en fjärrkontroll för en smart-tv, strömningsenhet eller spelkonsol trycker du på knappen som öppnar videons tidslinje.
 2. Använd din Siri Remote eller Apple TV Remote för att svepa uppåt och välj knappen Ljud . Du kan också använda en fjärrkontroll till en smart-tv, strömningsenhet eller spelkonsol för att navigera till knappen Ljud .
 3. Välj det ljudspråk som du vill ha.
  TV-skärm som visar hur du aktiverar undertexter

För att ändra standardspråk för ljud i Inställningar går du till Inställningar > Video och ljud > Ljud > Undertextspråk och väljer sedan det språk du vill ha.


På en iPhone eller iPad

 1. Tryck på skärmen för att öppna uppspelningsreglagen när du tittar på en video.
 2. Tryck på knappen Fler reglage .
 3. Välj Undertexter eller Språk.
  iPhone-skärm som visar hur du aktiverar undertexter
 4. Välj de undertexter eller ljudspråk du vill ha.

Läs om hur du aktiverar CC eller SDH som standard

Om du vill välja det ljudspråk som hämtas tillsammans med dina videor öppnar du appen Inställningar, rullar nedåt och trycker på TV och sedan på Språk. Tryck på Lägg till språk och välj de språk som du vill lägga till.


På en Mac

Aktivera undertexter eller ljudspråk på din Mac.

Undertexter på Mac

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på knappen Språk .
  Mac-skärm som visar hur du aktiverar undertexter
 3. Välj det språk eller de undertexter som du vill använda.

Läs om hur du aktiverar CC eller SDH som standard

Ljudspråk på Mac

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på knappen Ljud .
 3. Välj det ljudspråk som du vill ha.

Mac-skärm som visar undertexter


På webben

Aktivera undertexter eller ljudspråk på tv.apple.com.

Undertexter på webben

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på knappen Undertexter .
 3. Välj de undertexter du vill ha.Webbskärm som visar hur du aktiverar undertexter

Ljudspråk på webben

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på knappen Ljud .
 3. Välj det ljudspråk som du vill ha.Webbskärm som visar ljudspråk

Om du inte ser undertexter eller språkalternativ

Om du inte ser undertexter eller språkalternativ kanske de inte är tillgängliga för det programmet eller den filmen. Kontrollera sidan med beskrivningar av programmet eller filmen i Apple TV-appen för att ta reda på vilka undertexter eller språk som är tillgängliga.


Slå på CC eller SDH som standard

Om du inte ser något alternativ för SDH kan du slå på CC eller SDH som standard. Du kan också titta i Apple TV-appen för att se om filmer och tv-program har hjälpmedelsfunktioner.

På iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

 1. Gå till Inställningar och välj Hjälpmedel.
 2. Under Hörsel väljer du Undertext och dold textning.
 3. Välj Textning för hörselskadade för att aktivera det.
 4. Du kan att anpassa textning och undertexter genom att välja Stil och markera ett alternativ.

På Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Hjälpmedel.
 2. Klicka på Textning.
 3. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det.

Om du vill anpassa textning och undertexter väljer du mellan alternativen på den här skärmen.

På pc

 1. Välj Redigera > Inställningar i menyn längst upp i iTunes-fönstret.
 2. Klicka på fliken Uppspelning.
 3. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det.

Om du vill anpassa textning och undertexter väljer du olika alternativ på menyn bredvid Undertextstil eller klickar på knappen Konfigurera.

Filmer och tv-program är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Se vad som är tillgängligt i ditt land eller i din region. De språk och hjälpmedelsfunktioner som stöds av en film eller ett tv-program varierar beroende på land och region.

Publiceringsdatum: