Ändra undertexter eller språk för videor i Apple TV-appen eller iTunes Store

Läs mer om hur du väljer anpassade ljudspår, undertexter, dold textning och andra hjälpmedelsfunktioner på din iOS- och iPadOS-enhet, dator och din Apple TV.

På Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

 1. På din Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet, spela en video och svep sedan nedåt eller klicka på nedåtknappen på din fjärrkontroll. Vissa tillverkare kanske använder andra knappar.
 2. Öppna menyn Undertexter eller Ljud.
  ljudmenyn på en smart-tv
 3. Välj språk eller undertext.

Läs hur du sätter på CC eller SDH som standard.

På en Apple TV (3:e generationen) håller du ned Välj i tre sekunder på din fjärrkontroll när en video spelas upp för att se fliken Undertexter.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på skärmen för att öppna uppspelningsinställningar medan du tittar på videon.
 2. Klicka på pratbubblan knappen Mediemarkering.
  symbolen för pratbubblan i Apple TV-appen på iPhone
 3. Välj det språk eller de undertexter som du vill använda.

Läs hur du sätter på CC eller SDH som standard.

För att välja det ljudspråk som hämtas tillsammans med dina videor öppnar du appen Inställningar, rullar nedåt och trycker på TV och sedan på Språk. Tryck på Lägg till språk och välj de språk som du vill lägga till.

På en Mac eller PC

 1. Flytta pekaren över videon.
 2. Klicka på pratbubblan knappen Mediemarkering.
  symbolen för pratbubblan i Apple TV-appen på Mac
 3. Välj det språk eller de undertexter som du vill använda.

Läs hur du sätter på CC eller SDH som standard.

Sätt på CC eller SDH som standard

Om du inte ser något alternativ för SDH kan du sätta på CC eller SDH som standard.

På en iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet

 1. Gå till Inställningar på din iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, smart-tv eller strömningsenhet.
 2. Välj Hjälpmedel.
 3. Under Hörsel, välj Undertext och dold textning.
 4. Välj ”Textning för hörselskadade” för att aktivera det.
 5. Du kan att anpassa titel och undertext genom att välja Stil och markera ett alternativ.

På Mac

 1. Välj Apple () menyn > högst upp på din datorskärm och Systeminställningar > Hjälpmedel.
 2. Klicka på Textning i sidofältet.
 3. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det.

Om du vill anpassa textning och undertexter väljer du mellan alternativen på den här skärmen.

På pc

 1. Välj Redigera > Inställningar i menyn längst upp i iTunes-fönstret.
 2. Klicka på fliken Uppspelning.
 3. Välj Föredra textning för hörselskadade för att aktivera det.

Om du vill anpassa textning och undertexter väljer du alternativ från menyn till höger om Bildtextstil eller klickar på knappen Ställ in.

Läs mer


Filmer och tv-program är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Se vad som är tillgängligt i ditt land eller i din region. De språk och hjälpmedelsfunktioner som stöds av en film eller ett tv-program varierar beroende på land och region.

Publiceringsdatum: