Om säkerhetsinnehållet i Java för OS X 2012-006 och Java för Mac OS X 10.6-uppdatering 11

Läs om säkerhetsinnehållet i Java för OS X 2012-006 och Java för Mac OS X 10.6-uppdatering 11.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Java för OS X 2012-006 och Java för Mac OS X 10.6-uppdatering 11

 • Java

  Kan användas med: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 eller senare, OS X Lion Server 10.7 eller senare, OS X Mountain Lion 10.8 eller senare

  Effekt: Flera sårbarheter i Java 1.6.0_35

  Beskrivning: Det fanns flera sårbarheter i Java 1.6.0_35, varav vilken den allvarligaste kan tillåta en Java-applet som inte är betrodd att köra opålitlig kod utanför Java-sandlådan. Om du besöker en webbsida som innehåller en skadlig Java-applet kan detta leda till att det körs opålitlig kod med den aktuella användarens behörighet. Problemen åtgärdas genom att uppdatera till Java 1.6.0_37. Ytterligare information finns på Javas webbplats på http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/releasenotes-136954.html

  CVE-ID

  CVE-2012-1531

  CVE-2012-1532

  CVE-2012-1533

  CVE-2012-3143

  CVE-2012-3159

  CVE-2012-3216

  CVE-2012-4416

  CVE-2012-5068

  CVE-2012-5069

  CVE-2012-5071

  CVE-2012-5072

  CVE-2012-5073

  CVE-2012-5075

  CVE-2012-5077

  CVE-2012-5079

  CVE-2012-5081

  CVE-2012-5083

  CVE-2012-5084

  CVE-2012-5086

  CVE-2012-5089

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: