Om säkerhetsinnehållet i iTunes 10.7

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 10.7.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 10.7

 • WebKit

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdas genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2011-3016: miaubiz

  CVE-2011-3021: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3027: miaubiz

  CVE-2011-3032: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3034: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3035: wushi i team509 i samarbete med iDefense VCP, Arthur Gerkis

  CVE-2011-3036: miaubiz

  CVE-2011-3037: miaubiz

  CVE-2011-3038: miaubiz

  CVE-2011-3039: miaubiz

  CVE-2011-3040: miaubiz

  CVE-2011-3041: miaubiz

  CVE-2011-3042: miaubiz

  CVE-2011-3043: miaubiz

  CVE-2011-3044: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3050: miaubiz

  CVE-2011-3053: miaubiz

  CVE-2011-3059: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3060: miaubiz

  CVE-2011-3064: Atte Kettunen på OUSPG

  CVE-2011-3068: miaubiz

  CVE-2011-3069: miaubiz

  CVE-2011-3071: pa_kt i samarbete med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2011-3073: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3074: Slawomir Blazek

  CVE-2011-3075: miaubiz

  CVE-2011-3076: miaubiz

  CVE-2011-3078: Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2011-3081: miaubiz

  CVE-2011-3086: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3089: SkyLined på Google Chrome Security Team, miaubiz

  CVE-2011-3090: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3105: miaubiz

  CVE-2011-3913: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3924: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3926: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3958: miaubiz

  CVE-2011-3966: Aki Helin på OUSPG

  CVE-2011-3968: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3969: Arthur Gerkis

  CVE-2011-3971: Arthur Gerkis

  CVE-2012-0682: Apple Product Security

  CVE-2012-0683: Dave Mandelin på Mozilla

  CVE-2012-1520: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer, Jose A. Vazquez på spa-s3c.blogspot.com i samarbete med iDefense VCP

  CVE-2012-1521: Skylined på Google Chrome Security Team, Jose A. Vazquez på spa-s3c.blogspot.com i samarbete med iDefense VCP

  CVE-2012-2817: miaubiz

  CVE-2012-2818: miaubiz

  CVE-2012-2829: miaubiz

  CVE-2012-2831: miaubiz

  CVE-2012-2842: miaubiz

  CVE-2012-2843: miaubiz

  CVE-2012-3589: Dave Mandelin på Mozilla

  CVE-2012-3590: Apple Product Security

  CVE-2012-3591: Apple Product Security

  CVE-2012-3592: Apple Product Security

  CVE-2012-3593: Apple Product Security

  CVE-2012-3594: miaubiz

  CVE-2012-3595: Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3596: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3597: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3598: Apple Product Security

  CVE-2012-3599: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3600: David Levin på Chromium development community

  CVE-2012-3601: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3602: miaubiz

  CVE-2012-3603: Apple Product Security

  CVE-2012-3604: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3605: Cris Neckar på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3606: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3607: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3608: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3609: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3610: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3611: Apple Product Security

  CVE-2012-3612: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3613: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3614: Yong Li på Research In Motion, Inc.

  CVE-2012-3615: Stephen Chenney på Chromium development community

  CVE-2012-3616: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3617: Apple Product Security

  CVE-2012-3618: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3620: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3621: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3622: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3623: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3624: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3625: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3626: Apple Product Security

  CVE-2012-3627: Skylined och Abhishek Arya på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3628: Apple Product Security

  CVE-2012-3629: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3630: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3631: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3632: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3633: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3634: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3635: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3636: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3637: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3638: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3639: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3640: miaubiz

  CVE-2012-3641: Slawomir Blazek

  CVE-2012-3642: miaubiz

  CVE-2012-3643: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3644: miaubiz

  CVE-2012-3645: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3646: Julien Chaffraix på Chromium development community, Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3647: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3648: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3649: Dominic Cooney på Google och Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3651: Abhishek Arya och Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3652: Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3653: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3654: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3655: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3656: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3657: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3658: Apple

  CVE-2012-3659: Mario Gomes på netfuzzer.blogspot.com, Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3660: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3661: Apple Product Security

  CVE-2012-3663: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3664: Thomas Sepez på Chromium development community

  CVE-2012-3665: Martin Barbella på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-3666: Apple

  CVE-2012-3667: Trevor Squires på propaneapp.com

  CVE-2012-3668: Apple Product Security

  CVE-2012-3669: Apple Product Security

  CVE-2012-3670: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer, Arthur Gerkis

  CVE-2012-3671: Skylined och Martin Barbella på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3672: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3673: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3674: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3675: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3676: Julien Chaffraix på Chromium development community

  CVE-2012-3677: Apple

  CVE-2012-3678: Apple Product Security

  CVE-2012-3679: Chris Leary på Mozilla

  CVE-2012-3680: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3681: Apple

  CVE-2012-3682: Adam Barth på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3683: wushi i team509 i samarbete med iDefense VCP

  CVE-2012-3684: kuzzcc

  CVE-2012-3685: Apple Product Security

  CVE-2012-3686: Robin Cao på Torch Mobile (Beijing)

  CVE-2012-3687: kuzzcc

  CVE-2012-3688: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3692: Skylined på Google Chrome Security Team, Apple Product Security

  CVE-2012-3699: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3700: Apple Product Security

  CVE-2012-3701: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3702: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3703: Apple Product Security

  CVE-2012-3704: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3705: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3706: Apple Product Security

  CVE-2012-3707: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3708: Apple

  CVE-2012-3709: Apple Product Security

  CVE-2012-3710: James Robinson på Google

  CVE-2012-3711: SkyLined på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3712: Abhishek Arya på Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: