iOS 6: Information om Platstjänster

Läs om de olika platstjänster som en enhet med iOS 6 eller senare (iPhone, iPad och iPod touch) kan använda för att bestämma din position.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Platstjänster gör att platsbaserade appar och webbplatser (som Kartor, Kamera, Safari och andra appar från Apple och tredje part) kan använda information från mobilnät, wifi1 och GPS2 för att bestämma din ungefärliga position.

En app kan till exempel använda dina platsdata och din platsförfrågan för att hjälpa dig att hitta kaféer eller biografer i närheten. Dessutom kan din enhet ställa in rätt tidszon automatiskt utifrån din aktuella plats. Du måste aktivera Platstjänster på enheten och ge varje app eller webbplats tillåtelse att använda dina platsdata.

Obs! I säkerhetssyfte kan iPhones platsinformation användas vid nödsamtal och hjälpa utryckningspersonal oberoende av om du aktiverat Platstjänster eller inte.

Om platsernas precision och noggrannhet

Beroende på vilken enhet du har och vilka tjänster som finns, använder Platstjänster en kombination av information från mobilnät, Wi-Fi och GPS för att bestämma platsen. Om du har fri sikt till GPS-satelliter kan din enhet avgöra var du befinner dig med hjälp av crowdsourcad wifi3 och mobilmaster.

I appar som visar din position på skärmen, till exempel Kartor, visas din aktuella (ungefärliga) position med en blå markör. Om platsen inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto större noggrannhet.

En relativt liten platscirkel

Obs! När Platstjänster är aktiverade visas en lila eller vit pilsymbol i statusfältet.

Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade funktioner är beroende av vilka informationstjänster som finns tillgängliga. Dessa informationstjänster kan förändras och de är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Det kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen som ges av enheten med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse.

Läs mer

Slå på eller stänga av Platstjänster

Du kan slå på och stänga av Platstjänster i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan slå på Platstjänster under inställningsprocessen eller senare via inställningarna för Platstjänster. Du kan stänga av funktionen om du inte vill använda den eller om du vill spara på batteriet. Du kan bestämma vilka appar och systemtjänster som ska ha åtkomst till platstjänstdata.

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster

Platstjänster på

Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster

Skärmen Systemtjänster i Platstjänster

Nollställa platsvarningar

Platsvarningar är de förfrågningar som kommer från appar (som Kamera, Kompass och Kartor och även platsbaserade appar från andra tillverkare) om att använda Platstjänster. En app visar en platsvarning första gången den behöver komma åt data från Platstjänster. Tryck på OK om du vill tillåta appen i fråga att använda Platstjänster. Om du trycker på Tillåt inte hindras appen från att komma åt data från Platstjänster från och med då.

Kartor vill använda din aktuella position. Tillåt inte eller OK.

Du kan inaktivera Platstjänster när du vill.

 • Tryck på Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster, och stäng antingen av alla platstjänster med reglaget Platstjänster, eller använd de enskilda reglagen för varje platsbaserad app eller tjänst på din enhet.
 • Om du vill stänga av Platstjänster för alla webbplatser, stänger du av Platstjänster för appen Safari.
 • Du kan även inaktivera platsbaserade systemtjänster på din enhet genom att trycka på Systemtjänster och stänga av reglaget för varje platsbaserad systemtjänst på enheten.

Om du stänger av Platstjänster kommer du att uppmanas att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda funktionen.

Förbättra GPS-noggrannheten2,3

Noggrannheten för GPS varierar med antalet synliga GPS-satelliter. Eftersom det kan ta flera minuter att upptäcka alla synliga satelliter, ökar noggrannheten gradvis under tiden. Följande tips kan förbättra noggrannheten för GPS:

 • Se till att datum, tid och tidszon är rätt inställda på enheten i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt.
  Viktigt! Felaktiga inställningar på datorn kan synkroniseras till enheten. Kontrollera datum, tid och tidszon på alla datorer som synkroniseras med din enhet.
 • Starta om enheten.
 • Se till att du är ansluten till ett mobilnät eller ett Wi-Fi-nätverk. Det gör att A-GPS (Assisted GPS) på enheten kan hitta synliga GPS-satelliter snabbare och dessutom ge initial platsinformation via Wi-Fi- eller mobilnätverk.
  Obs! Platstjänster har inte stöd för privata mobilnätsbasstationer (så kallade mikroceller eller femtoceller).
 • Se till att du har klar sikt över horisonten i flera riktningar än en. Tänk på att murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra hinder kan blockera synligheten för GPS-satelliter. Om det här inträffar använder enheten Wi-Fi- eller mobilnät för att bestämma din position tills GPS-satelliterna är synliga igen.

Crowdsource-baserade platstjänster för wifi- och mobilnät

Om Platstjänster är aktivt skickas geotaggade platsdata för närliggande wifi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster i ett anonymt och krypterat format till Apple. Det gör att Apple kan utöka sin databas med crowdsource-baserad information om wifi-åtkomstpunkter och mobilnätsmaster. Om du är ute och reser (till exempel i en bil) och Platstjänster är aktivt på din GPS-aktiverade iOS-enhet, skickas GPS-platser och hastighetsinformation i oidentifierbar och krypterad form från din enhet till Apple. Den informationen används sedan för att utöka Apples crowdsource-insamlade databas med trafikinformation. Det är inte möjligt att identifiera dig med hjälp av den crowdsource-baserade platsinformation som samlas in av Apple.

Integritet

Om du tillåter appar eller webbplatser från tredje part att använda din aktuella plats, omfattas du av deras villkor, integritetspolicyer och procedurer. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

Anteckningar

 1. På iOS-enheter som inte har en mobilnätsanslutning använder du enbart Wi-Fi för Platstjänster (om det finns ett tillgängligt wifi-nätverk). För vissa appar från andra tillverkare behövs en wifi-anslutning för regionövervakning. Om en enhet är låst med lösenkod är det möjligt att den här funktionen är begränsad eller inte fungerar som den ska.
 2. GPS är tillgängligt på iPhone och iPad Wi-Fi + 3G-modeller.
 3. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Bekräfta att Mobildata är på i Inställningar > Mobildata , även om du inte abonnerar på mobildata. Detta möjliggör noggrannare kalibrering av enheten med nätverkstid och platsinformation. Vid vissa tillfällen kan det bli nödvändigt att inaktivera SIM PIN.
 4. På iOS-enheter som säljs i Kina, fastlandet, kan det hända att termen Wireless LAN (WLAN) används istället för Wi-Fi. Alla iPhone-modeller i Kina, fastlandet, har inte stöd för WLAN.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: