Consumer Device Cardholder Verification Method

Läs mer om Consumer Device Cardholder Verification Method och Apple Pay.

Vad är Consumer Device Cardholder Verification Method?

Consumer Device Cardholder Verification Method (CDCVM) är en typ av konsumentverifieringsmetod (CVM) som stöds av kortnätverk vid bedömning av transaktioner från mobila enheter. Syftet med verifieringen är att utvärdera om personen med betalningsinstrumentet är den legitima ägaren av instrumentet, vilket kan påverka vem som bär ansvaret vid bedrägliga transaktioner.

Apple Pay, Face ID, Touch ID eller enhetens lösenkod kan användas som konsumentenhetens verifieringsmetod, istället för mer traditionella metoder som PIN-kod, underskrift för transaktioner i butik eller 3D Secure för transaktioner i appar.

För kontaktfria EMV-transaktioner i Apple Pay utförs och verifieras CDCVM helt på iOS-enheten eller Apple Watch. Vid transaktionen krävs inget papperskvitto och ingen ytterligare åtgärd krävs från kunden vid betalningsterminalen för att verifiera kunden, till exempel en signatur eller PIN-kod.

Varför bör en handlare stödja CDCVM?

  • Aktiverar kontaktfria betalningar för alla belopp: Finns för närvarande på en del marknader, kontaktfria betalningar begränsas av en transaktionsgräns. Användningen av CDCVM tar bort den här gränsen.
  • Minskar kostnaderna för återdebitering: Handlare har nytta av det överförda ansvaret och ansvarar inte för bedrägerier när CDCVM används för Apple Pay-transaktioner. Handlarens resultat blir bättre eftersom kostnaderna för återdebitering minskar och det blir mindre administrativ hantering av signerade dokument.
  • Få snabbare genomströmning: CDCVM-transaktioner låter handlaren få snabbare genomströmning i kassan eftersom kunder inte behöver använda sitt kort vid transaktioner över transaktionsgränsen. De behöver heller inte skriva under eller ange en PIN-kod.
  • Ökad kundnöjdhet: Kunderna får bekvämare och smidigare transaktioner.

Vem bör ha stöd för CDCVM?

CDCVM är tillämpligt för alla handlare som tar emot kontaktfria transaktioner i appar på iPhone 6 eller senare, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 eller iPad mini 3 eller senare. CDCVM är särskilt attraktivt för handlare på platser med mycket gångtrafik och som vill ha en snabb genomströmning i kassan. Det passar också handlare som vill ha ytterligare kundautentisering för köp i appar.

Hur fungerar CDCVM?

CDCVM verifierar kunden vid en betalningstransaktion. För varje EMV-transaktion måste betalningsterminalen och betalningsnätverkets program som stöds på iOS-enheten ömsesidigt avgöra vilken verifieringsmetod som ska användas för kunden. Verifieringsmetoderna jämförs på terminalen och iOS-enheten, och den första som båda har stöd för används. 

CDCVM fungerar istället för andra verifieringsmetoder vid Apple Pay-transaktioner när betalningsterminalen har stöd för det.

Vid en auktorisationsbegäran överförs kundverifieringsmetoden från betalningsterminalen till utfärdaren. Verifieringsmetoden används sedan för att fastställa ansvaret vid bedrägerier baserat på betalningsnätverkets policy. Läs mer om ansvar

Vilka kontaktfria specifikationer har stöd för CDCVM?

De större betalningsnätverken har stöd för CDCVM i sina specifikationer för kontaktfria köp och köp inuti app. Varje betalningsnätverk har olika kontaktfria specifikationer, där installation och certifiering krävs för att stödja betalningar med den nya Cardholder Verification Method (CVM).

  • Visa har stöd för CDCVM i Visa Card Personalization Specification version 2.1 och senare eller övriga versioner av EMV Contactless Kernel 3. Visa har stöd för CDCVM för både kredit- och betaltransaktioner samt förbetalda EMV-transaktioner via VisaNet.
  • Mastercard har stöd för CDCVM i Contactless Reader Specification 3.0 och senare för kredit- och betaltransaktioner samt förbetalda EMV-transaktioner. Mastercard använder terminologin On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover har stöd för CDCVM i Contactless D-PAS Terminal Application Specification version 1.0 och senare eller övriga versioner av EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express har stöd för CDCVM för mobila kontaktfria transaktioner i Apple Pay i sin ExpressPay terminal spec 3.0 och senare.

Vad behöver handlare göra för att stödja CDCVM?

Handlare behöver verifiera att de har en betalningsterminal med mjukvara som har stöd för CDCVM. Terminaler med de senaste specifikationerna tillåter Apple Pay-betalningar över gränsen för kontaktfria transaktioner. Om en kund försöker använda ett kontaktfritt plastkort blir de instruerade att försöka igen eller sätta i kortet i terminalen. Terminaler med tidigare specifikationer visar inte valet för kontaktfritt ver gränsen för kontaktfria transaktioner.

  1. Handlarens betalningsterminal måste ha stöd för de kontaktfria specifikationerna som krävs från kortnätverken.
  2. Handlarens betalningsterminaler måste konfigureras för att godkänna CDCVM som en verifieringsmetod. Varje konfigurering för betalningsnätverken skiljer sig något. De kontaktfria specifikationerna för varje nätverk visar exakt vilken konfigurering som krävs.

Se vår checklista för att lära dig vad du mer behöver göra för att godkänna betalningar med Apple Pay. 

Friskrivning

Det här dokumentet är endast sammanställt i informationssyfte och får inte användas i något rättsligt syfte. Det utgör inte en officiell eller avtalad ställning i förhållande till betalningsnätverken, där var och en avgör sina egna policyer och sin egen praxis (vilket omfattar men inte är begränsat till regler angående handlarens ansvar). Handlare, inlösare, betalningsbehandlare och övriga som har stöd för EMV CDCVM-teknik rekommenderas därför starkt att samråda med sina respektive betalningsnätverk angående tillämpliga policyer och regler för återdebitering.   

Apple utfärdar inga utfästelser eller garantier vad avser ämnet för denna dokumentation, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål eller andra garantier som kan uppkomma på grund av användning av eller med stöd av detta dokument. 

Detta dokument är konfidentiellt och får inte reproduceras eller överföras i någon form på något sätt, elektroniskt eller manuellt, för något syfte, utan föregående skriftlig tillåtelse från Apple.

© 2015 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp och Wallet är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Apple Pay, Face ID och Touch ID är varumärken som tillhör Apple Inc. iOS är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Namn på andra produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Publiceringsdatum: