Öppna appar säkert på din Mac

I macOS finns en teknik som heter Gatekeeper, som är utformad för att säkerställa att enbart tillförlitlig mjukvara körs på din Mac.

Den säkraste platsen att hämta appar till din Mac är App Store. Apple granskar alla appar i App Store innan de godkänns och ser till att ingen har mixtrat med dem eller ändrat dem. Om det någonsin uppstår problem med en app kan Apple snabbt ta bort den.

Om du hämtar och installerar appar från internet eller direkt från en utvecklare fortsätter macOS att skydda din Mac. När du installerar Mac-appar, insticksprogram och installationspaket från någon annanstans än App Store kontrollerar macOS utvecklarens ID-signatur för att verifiera att mjukvaran kommer från en identifierad utvecklare och inte har ändrats. Dessutom kräver macOS Catalina och senare som standard att mjukvaran har attesterats, så du kan lita på att mjukvaran som du kör på din Mac inte innehåller kända skadliga program. Innan du öppnar hämtad mjukvara för första gången begär macOS ditt godkännande för att säkerställa att du inte luras att köra mjukvara som du inte hade väntat dig.


Om du kör mjukvara som inte har signerats eller attesterats kan din dator och dina personuppgifter utsättas för skadliga program som kan skada din Mac eller utgöra en integritetsrisk för dig.

Visa säkerhetsinställningarna för appar på din Mac

Säkerhets- och integritetsinställningarna på din Mac är som standard inställda på att tillåta appar från App Store och identifierade utvecklare. För ytterligare säkerhet kan du välja att endast tillåta appar från App Store.

Gå till Systeminställningar, klicka på Säkerhet och integritet och sedan på Allmänt. Klicka på låset och ange ditt lösenord för att göra ändringarna. Välj App Store under rubriken Tillåt appar hämtade från.


Öppna en app som attesterats eller signerats av utvecklaren

Om din Mac är inställd på att tillåta appar från App Store och identifierade utvecklare blir du tillfrågad om du är säker på att du vill öppna den aktuella appen när du öppnar den för första gången. 

När appar har attesterats av Apple innebär det att Apple har kontrollerat om de innehåller skadlig programvara och att ingen sådan har hittats.

Om du öppnar en app som inte har attesterats med tidigare versioner än macOS Catalina visas en gul varningssymbol och du blir tillfrågad om du är säker på att du vill öppna appen.


Om du ser ett varningsmeddelande och inte kan installera en app

Om din Mac är inställd på att endast tillåta appar från App Store och du försöker installera en app från en annan plats kommer din Mac att säga att appen inte kan öppnas eftersom den inte hämtats från App Store.*

Om din Mac är inställd på att tillåta appar från App Store och identifierade utvecklare och du försöker installera en app som inte är signerad av en identifierad utvecklare och – i macOS Catalina och senare – inte är attesterad av Apple får du också en varning om att appen inte kan öppnas.

Om du ser den här varningen innebär det att appen inte är attesterad och att Apple inte kunde kontrollera om den innehåller skadlig programvara. 

Du bör kanske leta efter en uppdaterad version av appen i App Store eller efter en alternativ app.


Om macOS upptäcker en skadlig app

Om macOS upptäcker att en app har skadligt innehåll meddelas du om det när du försöker öppna den. Du ombeds också att flytta appen till papperskorgen. 


Så här öppnar du en app som inte har attesterats eller kommer från en oidentifierad utvecklare

Om du kör mjukvara som inte har signerats eller attesterats kan din dator och dina personuppgifter utsättas för skadliga program som kan skada din Mac eller utgöra en integritetsrisk för dig. Om du är säker på att en app som du vill installera kommer från en trovärdig källa och inte har mixtrats med kan du tillfälligt åsidosätta din Mac-dators säkerhetsinställningar för att öppna den. 

När installationen av en app i macOS Catalina och macOS Mojave misslyckas på grund av att den inte är attesterad eller för att den kommer från en oidentifierad utvecklare visas den under fliken Allmänt i Systeminställningar > Säkerhet och integritet. Klicka på Öppna ändå för att bekräfta att du har för avsikt att öppna eller installera appen.

Varningsmeddelandet visas igen och du kan då klicka på Öppna.*

Nu är appen sparad som ett undantag från dina säkerhetsinställningar och du kan öppna den i framtiden genom att dubbelklicka på den, precis som med auktoriserade appar.


Integritetsskydd

macOS har utformats för att skydda användarna, deras data och för att respektera deras integritet.

Gatekeeper utför onlinekontroller för att verifiera att appar inte innehåller kända skadliga program och att utvecklarens signeringscertifikat inte har återkallats. Vi har aldrig kombinerat data från dessa kontroller med information om Apple-användare eller deras enheter. Vi använder inte data från dessa kontroller för att ta reda på vad enskilda användare startar eller kör på sina enheter.

Attestering kontrollerar om appen innehåller kända skadliga program med hjälp av en krypterad anslutning som är motståndskraftig mot serverfel. 

Dessa säkerhetskontroller har aldrig omfattat användares Apple-ID eller deras enhetsidentitet. För att ytterligare skydda integriteten har vi slutat att logga IP-adresser kopplade till utvecklares ID-certifikatkontroller, och vi försäkrar att alla insamlade IP-adresser tas bort från loggar.

Dessutom kommer vi att införa ett flertal ändringar i våra säkerhetskontroller under nästa år.

  • Ett nytt krypterat protokoll för kontroller av återkallade ID-certifikat för utvecklare
  • Starkt skydd mot serverfel
  • En ny inställning som gör det möjligt för användare att frånsäga sig dessa säkerhetsskydd

 

*Om du uppmanas att öppna Finder kontrollklickar du på appen i Finder, väljer Öppna från menyn och klickar sedan på Öppna i dialogrutan som visas. Ange ditt administratörsnamn och -lösenord för att öppna appen.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: