Ansluta till internet via kabel, DSL eller lokalt nätverk (LAN) i Mac OS X 10.6 eller senare

Den här artikeln förklarar hur du ansluter till internet via ett kabelmodem, Digital Subscriber Line (DSL ) eller ett Ethernet lokalt nätverk ( LAN) i Mac OS X 10.6 eller senare.

Lär dig hur du ansluter till internet via ett kabelmodem, digital abonnentanslutning (DSL) eller ett Ethernet-anslutet lokalt nätverk (LAN) genom att upprätta nätverksinställningarna för den inbyggda Ethernet-porten.

Anteckningar

 • Om din internetleverantör (ISP) kräver PPPoE, läser du först OS X: Ansluta till internet med PPPoE i 10.6 eller senare.
 • Om du använder en AirPort-basstation följer du stegen nedan innan du lägger den in på ditt nätverk. Läs därefter avsnittet om AirPort i slutet av denna artikel.

Om du vill ha hjälp med att ansluta i Mac OS X 10.5 eller tidigare, läser du den här artikeln.

Ansluta via kabelmodem, DSL eller LAN

 1. Skaffa den här informationen från internetleverantören eller nätverksadministratören:
  • Domain Name Server (DNS)-adress(er).
  • Oavsett om du ska välja DHCP eller manuell IP-adress, kommer det att ske i steg 7 nedan.

  Endast för manuell konfiguration:
  • IP-adress
  • Routeradress
  • Delnätsmask

  Tips: Om du använder DHCP, tillhandahåller din internetleverantör eller det lokala nätverket DNS-adresser automatiskt.
   
 2. Välj Systeminställningar från Apple-menyn ().
 3. Välj Nätverk på menyn Innehåll.
 4. Lås upp skärmen (om så behövs) och välj sedan Ethernet-gränssnittet. 
 5. Klicka på knappen Avancerat
 6. Klicka på fliken TCP/IP, om så är nödvändigt.
 7. Välj antingen Manuellt eller Med DHCP från popup-menyn Konfigurera enligt instruktionerna som du fick från din internetleverantör i steg 1.
 8. Ange den övriga informationen som du samlade in i steg 1 i de motsvarande fälten. Obs! Om din internetleverantör inte lämnat andra anvisningar, kan du hoppa över fälten för DHCP-klient-id och sökdomäner.
 9. Klicka på Utför nu.
 10. Öppna en webbläsare eller ett annat TCP/IP-program för att testa din anslutning till internet.


Ytterligare steg för AirPort

 1. När datorn har anslutits till internet kopplar du basstationen till nätverket med lämpliga kablar.
 2. Koppla bort nätsladden till DSL- eller kabelmodemet i några sekunder och koppla sedan in den igen.
 3. Kopiera datorns inställningar till basstationen med AirPort-verktyg (finns i /Program/​​Verktygsprogram/​​).
Publiceringsdatum: