OS X: Portar och värdar som används av OS X Återställning

Läs mer om vilka portar och värdar som används av OS X Återställning.

OS X Återställning kräver åtkomst till vissa internetservrar.

Om du vill installera om OS X från OS X Återställning eller Lion Internetåterställning måste du kunna ansluta till internet. Om datorn skyddas av extern proxyserver eller brandvägg måste nätverksadministratören säkerställa att du kan lösa DNS-namnen för följande värdar och kontakta dem på portarna 80 (HTTP) och 443 (HTTPS):

osrecovery.apple.com
oscdn.apple.com

Obs! Värdnamnen kan lösas upp till olika IP-adresser varje gång de används.

Läs mer

OS X Återställning skickar information som identifierar maskinvarumodellen för din dator till Apple så att funktionen kan installera rätt operativsystem. Den skickar ingen information som kan användas för att identifiera dig personligen.

Publiceringsdatum: