Om Safari 5.1.7 och Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003

Läs om Safari 5.1.7 och Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003.

Safari 5.1.7 för OS X Lion, Safari 5.1.7 för OS X Snow Leopard och Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003 avaktiverar föråldrade versioner av Adobe Flash Player.

Föråldrade versioner av Adobe Flash Player innehåller inte de senaste säkerhetsuppdateringarna och avaktiveras för att din Mac ska vara säker. Om Safari 5.1.7 eller Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003 upptäcker en föråldrad version av Flash Player i ditt system, visas en dialogruta som informerar dig om att Flash Player har avaktiverats. Dialogrutan ger möjligheten att gå direkt till Adobes webbplats där du kan hämta och installera en uppdaterad version av Flash Player.

Läs mer

Om du måste återaktivera en föråldrad version av Flash Player kan du göra som följer:

  1. Navigera till mappen /Bibliotek/Internet Plug-Ins (Avaktiverad).
  2. Dra ”Flash Player.plugin” till /Bibliotek/Internet Plug-Ins.
  3. Om webbläsaren är igång avslutar du den och startar sedan om den.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: