Om säkerhetsinnehållet i Flashback Removal säkerhetsuppdatering

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Flashback Removal säkerhetsuppdatering.

Flashback Removal säkerhetsuppdatering kan hämtas och installeras via inställningar i Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Flashback Removal säkerhetsuppdatering

  • Borttagning av skadlig programvara

    Tillgänglig för: Mac OS X 10.5 till och med 10.5.8

    Effekt: Ett borttagningsverktyg för det skadliga programmet Flashback körs

    Beskrivning: Denna uppdatering kör ett borttagningsverktyg som tar bort de vanligaste varianterna av det skadliga programmet Flashback. Om det skadliga programmet hittas, öppnar det en dialogruta som meddelar användaren om att det skadliga programmet togs bort. Användaren meddelas inte om det inte hittar det skadliga programmet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: