Om säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 5.1.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 5.1.1.

Du kan hämta och installera programuppdateringen iOS 5.1.1 med hjälp av iTunes.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Programuppdateringen iOS 5.1.1

 • Safari

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: En uppsåtligt skadlig webbplats kan styra om adressen i adressfältet

  Beskrivning: Det fanns ett URL-problem i Safari. Detta kunde användas på en webbplats med skadligt innehåll för att styra användaren till en förfalskad webbplats, som ser ut att vara en riktig domän. Det här problemet är åtgärdat genom förbättrad URL-hantering. Det här problemet påverkar inte OS X-system.

  CVE-ID

  CVE-2012-0674: David Vieira-Kurz på MajorSecurity (majorsecurity.net)

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: Flera XSS-problem fanns i WebKit.

  CVE-ID

  CVE-2011-3046: Sergey Glazunov i samarbete med Googles Pwnium-tävling

  CVE-2011-3056: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Det fanns ett problem med minnesskada i WebKit.

  CVE-ID

  CVE-2012-0672: Adam Barth och Abhishek Arya på Google Chrome Security Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: